Práce s energií

Práce s energií je vlastně cokoli, co děláme. Například práce na budování vztahu, kdy při vztahování se proudí mezi dvěma či více lidmi energie. S energií pracujeme všichni, vědomě či nevědomě, tím, co si myslíme, jaké emoce vůči danému člověku či objektu vysíláme či přijímáme, jak reagujeme na emoce druhých. Energií je láska, emoce, myšlenky, záření (např. sluneční), prána (životní energie), energie z potravin – trávení, metabolizmus, dýchání. Voda, vzduch, oheň i země mají energii, a těmi je tvořeno naše tělo. Chůze, různá fyzická cvičení i mentální cvičení, meditace, to vše je práce s energií.

Základní energií v těle je duše, která když z těla v okamžiku smrti odejde, naše tělo vyhasne, vychladne a začne se rozkládat, zatímco energie=duše nezmizí. I rozklad těla je práce s energií. Energií se dá tvořit, léčit, ale také ničit a zabíjet.

O všem, čím se zabývám, se dá říci, že to je Práce s energií

Práce s energií je i kraniosakrální terapie, reflexní terapie, to jsou metody, které pracují s energií těla samotného, odbourávají bloky v těle i na duši. Práce s energií je působení blahodárnou kosmickou energií. Práce s energií je čištění negativních energií z osob, čištění a dobíjení čaker a vrstev aurického pole člověka nebo zvířete. Práce s energií je také kvantová terapie, protože to je směrování myšlenek. A myšlenka je energie. Samozřejmě všechny šamanské metody jsou prací s energií. Jednotlivé Bachovy květové esence mají každá svou jedinečnou energii bylinky, z níž jsou vyrobené. I masáž, v mém případě lymfodrenáž, je práce s energií.  

Práce s energií na harmonizaci a regeneraci člověka zahrnuje

 • Různé druhy masáží, akupunktura a podobné metody
 • Kraniosakrální terapie či biodynamika (jemná masáž)
 • Čištění aury od energií, které člověku škodí
 • Opravení zeslabených a poškozených energetických těl člověka
 • Spirituální světelná „chirurgie“ v auře
 • Práce s kameny (drahokamy) a jinými energetickými pomůckami
 • Stimulace důležitých bodů na energetických drahách
 • Příjem a předávání Světelných energií kosmického původu a prány a jejich směrování do těla za účelem léčby
 • Umění energetické ochrany před energetickými parazity lidského i jiného původu
 • Samočištění energetického systému terapeuta, přizemnění a dobití životní energie zemskou energií
 • Programování vody, kamenů a dalších předmětů
 • Rodinné konstelace, poradenství
 • Kineziologie One Brain (psychické odbloky)
 • Fyzická cvičení za účelem zprůchodnění a udržení průchodnosti energetických kanálů v těle člověka, tak, aby nedocházelo k blokacím

Nač je třeba dbát

Každý, kdo pracuje s tělem formou masáže, kraniosakrální terapie nebo jako léčitel, by měl umět pracovat s energií a měl by se umět po práci očistit. Očištění se nejčastěji provádí vodou, to je nejčastější, ale i nad plamenem svíčky a jsou i jiné, energetické způsoby. Dávat klientům svoji vlastní energii není dobré ani pro terapeuta ani pro klienta. U terapeuta to vede k vyhoření a klient dostává něco, co není úplně čisté, na rozdíl od čisté kosmické energie. Ne každý však má tuto schopnost danou od pánaboha, přijímat kosmickou energii a předávat ji klientům. Kdo to má dané, pro toho to je posláním a měl by si tuto schopnost „probudit“ a rozvíjet ji.

Ten, kdo se zabývá jakýmkoli druhem masáže či terapie, kdy se dotýká těla, aury, duše a myšlenek druhého – tedy pracuje vědomě s energií, by se měl umět v této oblasti práce s energií orientovat, měl by umět být neutrálním kanálem pro přenos blahodárných energií a dbát o sebe a svou energetickou, fyzickou i duševní hygienu.

Člověk musí být obezřetný, aby nepadl do spárů podvodníků nebo „léčitelů“, kteří slibují zázraky a přitom zakazují svým klientům klasickou léčbu, někdy dokonce i v případě, když se jedná o těžkou chorobu.

Blokace volného proudění energie

Energie musí tělem volně proudit. Když se energie v těle blokuje (každý to známe v podobě nepříjemných pocitů, bolesti nebo nemoci), vzniká přepětí a přebytek energie v jedné části a nedostatek v jiné části těla. Eventuálně může být člověk celkově energeticky oslaben, když si uzavře (třeba ze strachu) přívod energie na všech úrovních. Takto vzniklá disharmonie znemožňuje kvalitní harmonické a zdravé fungování organizmu. Energie v těle musí volně proudit.

Blokací energie vznikají energetické bariéry, díry, nánosy energetických „sutin“ a špuntů a následně bolesti v dané oblasti nebo zvýšená únava či napětí a ve výsledku třeba i nemoci. Stlačováním určitých bodů na těle se uvolňují energetické překážky a uvolňuje se proud životní energie. Někde se může jednat o nános cizorodých energií, které se na nás v průběhu života i v průběhu dne nalepily na základě zákona přitažlivosti. Některé negativní energie, které máme ve svém energetickém poli a které nám škodí, jsme si vytvořili my sami svým dlouhodobým nastavením a negativním myšlením. Když jsme unavení, pracujeme v nepříjemném prostředí, jsme vystaveni stresu či jiné zátěži, řešíme osobní problémy, pak se na nás mohou nalepit cizorodé energie, protože naše energetické tělo je oslabené. Někdy stačí procházka po lese, projížďka na kole, plavání v řece,  tedy jakákoli návštěva přírody, anebo tvořivá činnost, která nás baví a únava i špatné energie jsou pryč. Rozpustí se. Je však potřeba dělat to pravidelně a eliminovat stres. Někdy ani to však nestačí.

Tyto nánosy a bariéry je potřeba odstranit a hlavně se postarat o změnu osobnosti v té emocionální a myšlenkové oblasti, kde je vytvořen blok, aby se tam příště energie už neblokovala. Někdy stačí vykartáčovat tělo i vlasy v lázni s mořskou solí, to pokud je člověk jen dočasně oslaben. Jindy je potřeba zásah odborníka zvenčí ať už energetická pomoc léčitele, který vám negativní a těžké energie z aury vyčistí, anebo třeba i zásah lékaře či psychoterapeuta, což se navzájem nevylučuje.

Energie doslova hýbe světem. A lidstvo ji umí čím dál více využívat ve svůj prospěch a pohodlí (bohužel i v neprospěch) nejen v technice. Je všude kolem nás v různých podobách. Naše tělo s ní přirozeně a automaticky pracuje ať už formou metabolické přeměny potravy na stavební buňky fyzického těla, dýcháním vzduchu a mnoha dalšími způsoby.

Čakry a jemnohmotná těla

.

Čakry jsou trychtýřovité energetické transformátory v lidském těle, které do našeho jemněhmotného těla vtahují ještě jiné druhy energií, než ty, které získáváme potravou, vzduchem a slunečními paprsky. Existuje 7 párových základních čaker a mnoho vedlejších, a také nádí (energetické kanálky podobné větvení nervové soustavy). Všechny zajišťují proudění energie tělem a oživují tak především naši nervovou soustavu. Našemu fyzickému tělu je nadřazené tělo éterické, které je běžným zrakem neviditelné, ale vnímáme ho více či méně například při přiblížení druhé osoby. Například instinktivně couvneme v případě, že nám je energie druhého nepříjemná.

Toto jemnohmotné tělo obsahuje všechno, co obsahuje i naše fyzické tělo, ale v neviditelné energetické podobě. Prolínají se jím ještě obláčky barevné energie, které jsou tvořeny našimi emocemi a husté změti našich opakujících se myšlenkových forem. Na jejich základě do svého života vtahujeme určité typy opakujících se situací a lidí, kteří z něj postupně přirozeně vymizí, jakmile začneme přemýšlet a vnímat svět i sami sebe jinak než dříve. Jemnohmotným obalům se říká aura a někteří lidé mají dar jejího vidění očima. Tmavá oblaka, která jsou zbarvena do šedé, hnědé či dokonce černé, znamenají negativní emoce a negativní energii a často také nemoci a cizorodé energie, které do aury nepatří a zatěžují nás. Čím tmavší, tím horší.

Práce s energií není nic „nadčlověčího“

Práce s energií není nic „nadčlověčího“ ani žádné privilegium pro určitou skupinu lidí. Vlastně jakákoli interakce ve vztazích je prací s energií, a to pravděpodobně ta nejobtížněji zvládnutelná pro většinu z nás. Pak jsou tady ještě léčitelé, kteří s touto energií umějí pracovat perfektně, lépe než běžný člověk. Léčitelé umějí přijímat a předávat blahodárnou kosmickou energii, bio energii, anebo čistit lidi od negativních energií. Pořád to jsou ale lidi, nikoli nadlidi, podobně, jako někdo má pěvecký či hudební talent a jiný sice zazpívá, ale nedá se to třeba moc poslouchat 🙂 Probém nastává ve chvíli, kdy se snaží léčit energií někdo, kdo k tomu talent nemá, neumí to a pořádně tomu nerozumí. Takový člověk může napáchat na klientech i škody. Narozdíl od špatného zpěváka, bohužel špatného léčitele nelze poznat jinak než buď intuicí, anebo doporučením od někoho, komlu léčitel prokazatelně pomohl.

Item added to cart.
0 items -