Kurz – Kraniosakrální terapie III

Kraniosakrální terapie

Maximální počet účastníků v tomto kurzu je 12, minimální 4.

Předpoklad je, že jste již absolvovali Kurz kraniosakrální terapie I+II.

Kurz KST III je dvoudenní (1 víkend) a poslední v sérii kurzů KST. Na kurzu si rozebereme vaše zkušenosti z praxe s KST I+II a práce s energií, zopakujeme si v rychlosti postup ošetření KST I+II (budeme to druhý den potřebovat) a navážeme rozšířenou verzí KST III, která se týká zejména kostí obličeje a hlavy a měkkých tkání v dutině ústní, (ale i vnitřních orgánů). Důraz je zde kladen na jemnost a technickou přesnost provedení a na intuitivní vnímavost. Je to zase vyšší level po KST I+II. Pokud se stanete experty na toto ošetření, budete ojedinělí, protože málokdo toto ošetření vyučuje a málokdo ho nabízí jako službu. Dole na této stránce je nabídka termínů kurzů KST III.

Pokud máte za sebou kurz KST I+II a necítíte se zatím na KST III, nemusíte jej zatím absolvovat.    KST III není bezpodmínečná součást kraniosakrálního ošetření, i když je rozhodně zajímavá a v některých případech nenahraditelná. Je to „rozšířená verze“ základního ošetření, která vám může být k užitku ve chvíli, kdy na něco nestačí a selhává KST I+II. Dobrým kraniosakrálním terapeutem můžete být prozatím i bez KST III. Myslím si, že důležitější pro praxi KST je umět pracovat s energií než hned běžet na kurz KST III. Než se vrhnete do KST III, musíte mít pořádně zažitou v praxi KST I+II, a to u někoho může znamenat měsíc nebo dva, u jiného půl roku nebo rok, záleží jednak na tom, jak často KST I+II praktikujete a také na tom, jak brzo jste schopni vstřebávat nové dovednosti.

Ošetření KST III je blahodárné pro ty, kteří: mívají časté záněty dutin, středního ucha, angíny, potíže s ušima, krkem, s čelistním kloubem, některé typy bolestí hlavy, závratě, skřípání zuby, některé nepříliš vážné psychické disbalance, tenzi nebo horkost v hlavě neidentifikovaného původu, potíže v důsledku prodělaného úrazu či operace hlavy a také tehdy, když nepomáhá kraniosakrální teapie I+II. Navnímáme si také kraniosakrální rytmus vnitřních orgánů. Toto ošetření má současně blahodárný vliv na uvolnění emocionálních bloků z minulosti. Budeme pracovat s citem – budeme nuceni při této práci vnímat své i klientovy pocity a svou intuici.

Celé ošetření klient vnímá buď příjemně nebo neutrálně (nebojte se, opravdu to není nepříjemné, zatím se na kurzu nikdo nedávil ani neutekl a na práci dostanete rukavice). Pokud máte trvalá rovnátka, akutní úraz hlavy nebo akutní zánět v ústech, anebo se dávíte při každé zubní prohlídce, kurzu se můžete zúčastnit jen jako praktikující studenti, ale nemůžete být sami figurantem!

Program kurzu KST III:

První den:
„Promenáda“ – jemné uvolnění traumat u kořenů zubů a okolí
Uvolnění dolní čelisti zevnitř
Uvolnění lícní kosti zevnitř i zvenku
Uvolnění jazylky zevnitř i zvenku
Uvolnění měkkých tkání podél levé a pravé strany dutiny ústní zevnitř
Čtyřfázové uvolnění horní čelisti – flexe/extenze, torze, kluz, stlačení
Třífázové uvolnění kosti radličné – flexe/extenze, torze, kluz v rovnováze s kostí klínovou
Uvolnění kostí patrových
Zpevnění jednotlivých zubů

Druhý den:
Opakování všech hmatů z předchozího dne
Vnímání kraniosakrálního rytmu vnitřních orgánů
Uvolnění bloků na lebečních švech pomocí energie skrze hmat „V-spread“
Kost klínová a týlní – sphenobazilární dysfunkce – flexe, torze, postranní zakřivení, příčné pnutí, svislé pnutí, komprese
Kost spánková – symetrická rotace, „vrtule“
Ucelený postup ošetření KST III
Závěr – shrnutí, dotazy

Aktuální kurzy

Item added to cart.
0 items -