Kurz Integrované Kraniosakrální terapie I + II

Kurz Kraniosakrální terapie

Maximální počet účastníků v tomto kurzu je 12, minimální 4.

____________

Proč „Integrované“ Kraniosakrální terapie? Protože kurz zahrnuje jak biomechanickou, tak biodynamickou kraniosakrální terapii a také práci s energií, uvolnění fascií, somatoemocionální uvolnění a základy kvantovky. Vyučuji tedy kraniosakrální terapií v jejím komplexním pojetí.

Kurz je vhodný i pro začátečníky. Více než 80% času věnujeme PRAXI (zbytek teorii). Kurz si klade za cíl vyškolit kraniosakrální terapeuty, kteří budou moci kraniosakrální terapii provozovat buď ve svém volném čase, anebo také profesně. Profesně to lze za předpokladu, že máte buď zdravotnické či fyzioterapeutické vzdělání, anebo jste maséři či máte volnou živnost na služby osobního charakteru. Přihlásit se může kdokoli, kdo má zájem a také vlohy pro klidnou jemnou dotykovou terapii. Absolventi získají certifikát (osvědčení o absolvování kurzu) na základě závěrečné zkoušky, která je placená (1200 Kč). Výstupem je tedy vyškolený kraniosakrální terapeut, který může nabízet ošetření touto metodou široké veřejnosti a který si může, pokud bude chtít, dále rozšířit kraniosakrální dovednosti o nejvyšší stupeň, tj. KST III.

Zdá se vám studium příliš krátké a možná nedostačující?

Pokud váháte, protože si myslíte, že kurz je příliš krátký na to, abyste se naučili kraniosakrální terapii dobře a leckde jinde jsou kurzy mnohem delší, pak si uvědomte, že některá školící centra uvádějí celkovou dobu studia, tedy i čas mezi jednotlivými semináři kdy výuka neprobíhá, zatímco já uvádím čistý čas studia. Takže i u škol, kde studium trvá roky, se ve skutečnosti jedná jen o dny čistého času. Navíc u mě si můžete udělat KST I+II a až pak se rozhodnout, zda budete pokračovat ve studiu KST III, a přesto dostanete certifiát (po složení zkoušky) už po KST I+II a můžete metodu provozovat. Nemusíte tedy povinně absolvovat všechny stupně pro získání certifikátu. Kromě toho já kladu důraz především na PRAXI, které se věnujeme více než 80% času. Nechci vás krmit obrovským množstvím zbytečné a zdlouhavé teorie, která by zabrala mraky dalšího času. Ještě chci říci důležitou věc – že vyučuji integrovanou KST, tedy všechny „odnože“ KST včetně ještě dalších dovedností, které s tím úzce souvisejí (energie, kvantovku) – a to tak, abychom je dokázali účelně skloubit do jednoho celku, který je účinnější nežli každá odnož samostatně. A přitom kladu důraz hlavně na biomechanickou (tedy klasickou) KST, tak, jak ji vyvinul John Upledger – tedy z mého pohledu tu nejsložitější a nejdůležitější – té se věnujeme velice podrobně – více než 60% celkového času na kurzech „KST I+II a práce s energií“ (zbytek času věnujeme práci s energií, kraniosakrální biodynamice a somatoemocionálmu uvolnění) a 100% času na kurzu KST III.

Ještě k té délce studia a rozdělení na KST I+II a KST III: Např. Když si u mě uděláte KST I+II a pak až za rok KST III, můžete klidně říci, že jste KST studovali rok (záleží jak si to sami rozložíte). Myslím, že hovořím srozumitelně 🙂 Koneckonců na KST III není dobré se hlásit vzápětí po skončení KST I+II, protože byste toho tolik naráz nevstřebali. Po KST I+II byste napřed měli praktikovat navzájem nebo na známých, a tím si naučené zafixovat a zdokonalovat, samostudovat a pak to se mnou prokonzultovat (buď individuálně, anebo až přijdete na KST III). Rozestup mezi KST I+II a KST III doporučuji několik měsíců (za předpokladu, že mezi tím praktikujete).

Někdo je nadaný a nepotřebuje po kurzu už nic k tomu, aby byl vynikající léčitel či terapeut. Jiný potřebuje víc a já beru zřetel na individualitu jednotlivců. Jiný zase může na kurzu zjistit, že pro něj tato metoda není, tak proč by se měl zavazovat předem na roky studia? Placená zkouška po KST I+II je dobrovolná, ale certifikát je tím podmíněn, abychom vy i já měli jistotu, že jste vše správně pochopili. Cena je 1200 Kč a můžete to pojmout napoprvé jako zkoušku nanečisto a přijít i podruhé, potřetí….jak potřebujete. Výraz „zkouška“ vyvolává u někoho obavy, ale je to vlastně konzultace a když vidím, že vám to jde a víte jak na to, není důvod chodit víckrát. Po KST III není zatím žádná povinná zkouška kvůli získání certifikátu – ten dostanete rovnou na kurzu (pokud máte už certifikát z KST I+II). Přesto doporučuji přijít alespoň na 1 supervizi, abyste měli jistotu, že to děláte dobře.

Další věc je, že se s výukou nepatlám (to je výrok mých studentů při závěrečném hodnocení kurzu a je míněn pozitivně). Mají na mysli to, že nenatahuju studium o velké množství teorie, o nepodstatné věci jako je sáhodlouhá výuka historie KST, psychologie komunikace terapeuta s klientem, zbytečně rozsáhlé studium anatomie, které nepotřebujete k této dovednosti, jenž je z velké části stejně intuitivní. U mě se naučíte z anatomie přesně to, co budete potřebovat k pochopení a uchopení metody. A nic víc. Naopak se věnujeme víc než 80% čistého času PRAKTIKOVÁNÍ na stolech, a to v počtu 10 studentů, což je optimální počet pro zachování kvality výuky. A taky se nepatlám s opakování pořád dokola toho, co si můžete opakovat pak doma, anebo si u mě zaplatit individuální konzultaci po kurzu či mezi jednotlivými semináři pokud vám něco nebude jasné. Nemusíte se zavazovat předem ke všem stupňům a zkouškám. A KST III, pokud vás bude zajímat, si můžete dodělat v kterémkoli termínu později – vypisuji termín 3x do roka. Na trhu je dnes už k dostání kvalitní literatura s tématem kraniosakrální terapie, takže se můžete věnovat samostudiu dle libosti, pokud se budete chtít dozvědět o metodě podrobnější informace.

Hodnotit krátkodobé kurzy KST negativně bez zamyšlení je neobjektivní. Já sama jsem si prošla mnohými kurzy a výcviky KST u různých organizací a nakonec jsem dospěla k závěru, že až na ten první u Giovanniho Conchina, který trval čistého času 12 dní včetně somatoemocionálního uvolnění (rozložených téměř do 2 let), bylo skoro zbytečné absolvovat ty ostatní, neb jsem se na těch dalších rozhodně víc ničeho užitečného ke svojí práci nedozvěděla. A všechno to, co umím za 15 let praxe kraniosakrální terapeutky a učitelky KST, předávám s láskou na svých kurzech těm, kteří mají zájem.

Jak kurz probíhá

Na kurzu pracujeme ve dvojicích na moderních masážních stolech změkčených další vrstvou molitanu. Kurz probíhá v útulném prostředí, kde mají účastníci k dispozici skripta, učebnice a didaktické pomůcky. Praxi věnujeme mnohem více času než teorii. Zdánlivě složité věci vysvětluji lidsky srozumitelně. Vzhledem k nízkému počtu účastníků je prostor pro zodpovězení všech vašich dotazů. Kurz je určen pro kohokoli, koho téma zajímá (maséři, fyzioterapeuté, psychoterapeuté, kosmetičky, lékaři, léčitelé…,ale i laici, kteří se na to cítí). Kurz sám o sobě je příjemný zážitek, KST je příjemná metoda pro obě role – ošetřovaného i ošetřujícího. Je to metoda dotyková, jemná a provádí se vleže na zádech v pohodlném lehkém oblečení. Naučí se to každý, kdo má v rukou cit a oplývá trochou intuice a vnímavosti. KST startuje a posiluje samoozdravné procesy v těle i duši.

Délka a rozložení kurzů KST

„Kurz KST I+II a Práce s energií“ trvá čistého času 5 až 6 dní, které jsou většinou rozloženy do dvou víkendů v rozmezí několika týdnů a zpravidla se koná v Praze. Kromě toho, že se podrobně naučíte v praxi klasickou kraniosakrální terapii, vyzkokušíte si také KSB (CSB) = kraniosakrální biodynamiku a Somato-emocionální uvolnění a v případě zájmu i 1-denní Práci s Energií. To vše jsou součásti kraniosakrálního ošetření. Následný kurz KST III (=1 víkend) je dobré absolvovat až za nějaký čas. Není bezpodmínečně nutné mít KST III, abyste provozovali praxi jako kraniosakrální terapeut. Nicméně ošetření KST III je zajímavé a málokdo ho v praxi poskytuje a málokde se vyučuje. Některé specifické potíže však vyžadují znalost KST III.

Nová možnost je 5-ti denní „Kurz KST I+II“, kde je 5 dní v řadě za sebou. Tento kurz má výhodu pro studenty zdaleka, protože nemusí jezdít do Prahy na dva víkendy.

Může si absolvent po skončení kurzu hned založit terapeutickou praxi?

Již po ukončení základního kurzu KST I+II můžete metodu používat, ale abyste byli kryti před svými klienty, že jste skutečně kraniosakrální specialista, potřebujete certifikát absolventa KST (a jestliže se tím chcete živit, pak samozřejmě také živnostenský list). Jediná podmínka pro získání certifikátu (kromě plné účasti na kurzu) je absolvování alespoň 1 placené supervize (1200 Kč). To je odborná konzultace (můžete ji nazvat také závěrečná zkouška), která probíhá tak, že si se mnou po ukončení kurzu domluvíte individuální termín – ideálně za 1 až 2 měsíce po kurzu, ukážete mi celý postup KST I+II, já vám zodpovím dotazy, opravím eventuální chyby a dostanete certifikát. K tomu, abyste tuto metodu mohli provozovat na ŽL, vám však certifikát KST nestačí, a to ať kurz KST absolvujete ve kterékoli škole, nejen u mne. Živnostenský úřad vydává ŽL na podobné metody pouze v rámci živnosti Masérské, rekondiční a regenerační metody, která je vázaná na absolvování REKVALIFIKAČNÍHO MASÉRSKÉHO KURZU nebo na fyzioterapeutické vzdělání. Certifikát KST úřady nezajímá. Někteří kraniosakrální terapeuté provozují kraniosakrální terapii na volnou živnost „Služby osobního charakteru“, na kterou žádný „papír“ pro úřady nepotřebujete předkládat (pouze OP), což je nejjednodušší cesta, ale netuším, jak se na to tváří úřady, jestliže se pak prezentujete jako ks-terapeut.

Než se do našeho kurzu přihlásíte, doporučuji přečíst si DŮLEŽITÉ POKYNY PRO ZÁJEMCE (modrou pasáž týkající se zájemců o kurz).

Program kurzu KST I+II a Práce s Energií:

Je rozložený do 2 prodloužených víkendů (=6 dnů). Nově máme i 5-ti denní kurzy KST, které jsou plnohodnotné co se KST týká, ale jsou zkráceny o 1-denní pasáž Práce s energií. Práci s energií si můžete zakoupit v případě zájmu buď jako videokurz, anebo se jej zúčastnit samostatně prezenčně.

První den (volitelná část):
ZÁKLADY Práce s Energií: Jedná se převážně o intuitivní přístup a o využití naší fantazie a obrazotvornosti
Teorie + Praxe: Nácvik vnímání jemných energií v těle a okolo těla, diagnostika energetického a čakrového systému, jak se chránit, jak se čistit, jak poznat energetické disharmonie v těle. Také se prakticky naučíme různé metody jak se dá s energií pracovat, a to jak s klientem (ve dvojicích), tak sami na sobě (srovnání našich vlastních čaker, očištění a posílení aury). Také si zkusíme ošetření „na dálku“ bez přítomnosti ošetřovaného. Na závěr bonus 20 – 30 minutový šamanský rituál „otevírání duše“, který není povinný, je to jen můj dárek pro účastníky 🙂

Druhý den:
KST I: Když pochopíte princip KST, není to nic složitého:
Teorie: Historie a využití kraniosakrální terapie, hygiena, způsob, délka a frekvence ošetření KST.
Teorie: Indikace, kontraindikace, moje zkušenosti – příklady z praxe.
Teorie: Nervová soustava, fascie (závěsný systém, pojivová tkáň).
Teorie: Kraniosakrální systém a jeho fungování – lebka, páteř, mozkové pleny, žilní splavy, fascie.
Teorie: Struktura a funkce komorového systému mozku, princip cirkulace mozkomíšního moku.
Praxe: Kraniosakrální rytmus – jeho navnímání (palpace), diagnostika a způsoby ovlivnění jeho kvalit – velice jemná a klidná pasáž k-s ošetření.
Praxe: CV4 (= komprese 4.mozkové komory) – zásadní hmat navozující okamžité uvolnění, uklidnění, snížení horečky, „1.pomoc“

Třetí den:
KST I – druhá část: pracuje se hodně s intuicí a vnímavostí, ale i s určitou jemnou technikou:
Praxe: Diagnostika a uvolnění křížové kosti – 2 různé způsoby pro různé typy klientů.
Praxe: Jemné uvolnění příčných struktur, fascií a energetických bokád – pánevní dno, bránice, ramenní pletence, jazylka.

Čtvrtý den:
KST II: Tato pasáž je trochu náročnější, ale zatím se to naučil každý. Zato je zajímavá, příjemná a dobrodružná 🙂
Teorie: Lebka a lebeční švy a kosti.
Praxe: Metoda „4 sloupy“ – Diagnostika a uvolnění spodiny lebeční a prvních páteřních obratlů (Atlanto-Occipitální skloubení).
Praxe: Diagnostika a uvolnění lebečních švů (kosti: nosní, čelní, temenní, týlní, klínová, spánková, spodní čelist, horní čelist.

Pátý den:
KSB: (CSB = craniosacrální biodynamika): Praktická intuitivní práce s tělem v hlubokém meditativním ponoření.
Somatoemocionální uvolnění: Praktické intuitivní uvolnění emocionálních blokád v těle.

Šestý den:
Jeden poslední závěrečný hmat + opakování ze všeho z předchozích 5 dnů:
Praxe: Diagnostika a uvolnění dura mater (tvrdé pleny mozkové).
Praxe: Kompletní praktický postup ošetření (bez rozšíření o KST III).
Praxe: Kompletní postup ošetření ve spojení s intuitivní prací s energií.
Závěr – shrnutí a zhodnocení kurzu, vaše dotazy.

Aktuální kurzy

Dříve než se přihlásíte do kurzu, přečtěte si prosím to, co je v modrých rámečcích v sekci DŮLEŽITÉ informace pro zájemce o moje služby !!!

Pokud je kurz OBSAZEN a přihlásíte se jako NÁHRADNÍK, napište mi do POZNÁMKY, o který další termín (kde jsou zatím volná místa) máte eventuálně zájem. Pokud si totiž nezarezervujete minimálně 2 termíny najednou – jeden obsazený a jeden volný, tak se ty volné také rychle obsadí a pak se nemusíte dočkat kurzu nikdy. Často eviduji i více než 1 náhradníka. Stačí poslat 1 přihlášku a jen 1 zálohu, ale do POZNÁMKY na přihlášce napište to ostatní.

Item added to cart.
0 items -