Kurz – Kraniosakrální terapie I + II + Práce s Energií

Kurz Kraniosakrální terapie

Maximální počet účastníků v kurzu je 10, minimální 4.

KST = Kraniosakrální tetapie, PsE = Práce s Energií, KSB = Kraniosakrální biodynamika

Ve spodní části této stránky je rozepsaný Program kurzu a hned pod ním je formou e-shopu Nabídka termínů kurzů, kde se můžete přihlásit (po rozkliknutí řádky + ).

____________

Kurz je vhodný i pro začátečníky. Klade si za cíl vyškolit kraniosakrální terapeuty, kteří budou moci kraniosakrální terapii provozovat buď ve svém volném čase, anebo také profesně. Profesně to lze za předpokladu, že máte buď zdravotnické či fyzioterapeutické vzdělání, anebo jste maséři či máte volnou živnost na služby osobního charakteru. Přihlásit se může kdokoli, kdo má zájem a také vlohy pro klidnou jemnou dotykovou terapii. Absolventi získají certifikát (osvědčení o absolvování kurzu) na základě závěrečné zkoušky. Výstupem je tedy vyškolený kraniosakrální terapeut, který může nabízet ošetření touto metodou široké veřejnosti a který si může, pokud bude chtít, dále rozšířit kraniosakrální dovednosti o nejvyšší stupeň, tj. KST III.

Délka a rozložení kurzu KST I+II, KSB a KST III

Kurz KST I+II+PsE trvá čistého času 6 dní, které jsou rozloženy do několika týdnů a většinou se koná v Praze. Jeho součástí je i 1-denní seminář KSB (kraniosakrální biodynamika), somatoemocionální uvolnění a 1-denní Práce s Energií. To vše jsou důležité součásti umění kraniosakrálního ošetření. Následný kurz KST III (2-denní) je dobré absolvovat až za několik měsíců (klidně i až za rok) poté. Není bezpodmínečně nutné mít KST III, abyste provozovali praxi jako kraniosakrální terapeut. Nicméně ošetření KST III je zajímavé a málokdo ho v praxi poskytuje, protože se skoro nikde nevyučuje. Navíc některé specifické potíže vyžadují znalosti a dovednosti z KST III. V běžné praxi si často vystačíte s KST I+II a pokud přijedete po kurzu na supervizi, obdržíte certifikát KST I+II.

Jak kurz probíhá

Na kurzu pracujeme ve dvojicích na moderních masážních stolech změkčených další vrstvou molitanu. Kurz probíhá v útulném prostředí, kde mají účastníci k dispozici skripta, učebnice a didaktické pomůcky. Praxi věnujeme mnohem více času než teorii. Zdánlivě složité věci vysvětluji lidsky srozumitelně. Vzhledem k nízkému počtu účastníků je prostor pro zodpovězení všech vašich dotazů. Kurz je určen pro kohokoli, koho téma zajímá (maséři, fyzioterapeuté, psychoterapeuté, kosmetičky, lékaři, léčitelé…,ale i laici, kteří se na to cítí). Kurz sám o sobě je příjemný zážitek, KST je příjemná metoda pro obě role – ošetřovaného i ošetřujícího. Je to metoda dotyková, jemná a provádí se vleže na zádech v pohodlném lehkém oblečení. Naučí se to každý, kdo má v rukou cit a oplývá trochou intuice a vnímavosti. KST startuje a posiluje samoozdravné procesy v těle i duši.

Může si absolvent po skončení kurzu hned založit terapeutickou praxi?

Již po ukončení základního kurzu KST I+II můžete metodu používat, ale abyste byli kryti před svými klienty, že jste skutečně kraniosakrální specialista, potřebujete certifikát absolventa KST (a jestliže se tím chcete živit, pak samozřejmě také živnostenský list). Jediná podmínka pro získání certifikátu (kromě plné účasti na kurzu) je absolvování 1 placené supervize (1000 Kč). To je odborná konzultace (můžete ji nazvat také závěrečná zkouška), která probíhá tak, že si se mnou po ukončení kurzu domluvíte individuální termín – ideálně za 1 až 2 měsíce po kurzu, ukážete mi celý postup KST I+II, já vám zodpovím dotazy, opravím eventuální chyby a dostanete certifikát. K tomu, abyste tuto metodu mohli provozovat na ŽL, vám však certifikát KST nestačí, a to ať kurz KST absolvujete u kteréhokoli učitele. Živnostenský úřad vydává ŽL na podobné metody pouze v rámci živnosti Masérské, rekondiční a regenerační metody, která je vázaná na absolvování REKVALIFIKAČNÍHO MASÉRSKÉHO KURZU nebo na fyzioterapeutické vzdělání. Certifikát KST úřady nezajímá. Někteří kraniosakrální terapeuté provozují kraniosakrální terapii na volnou živnost „Služby osobního charakteru“, na kterou žádný „papír“ pro úřady nepotřebujete předkládat, což je nejjednodušší cesta, ale netuším, jak se na to tváří úřady, jestliže se prezentujete jako ks-terapeut.

Než se do našeho kurzu přihlásíte, doporučuji přečíst si také článek „Informace pro zájemce o kurzy“ v sekci CO BYSTE MĚLI VĚDĚT.

Krátkodobý kurz nebo dlouhodobý výcvik?

Občas se ke mně dostávají dohady typu, zdali je kurz plnohodnotný a kompletní, když trvá jen 6 až 8 dní (8 včetně KST III), zatímco některé jiné školící organizace pořádají roční nebo i dvouleté výcviky KST. Samozřejmě, že moje kurzy jsou plnohodnotné a kompletní. Jaký je tedy rozdíl?

Jeden z důvodů je, že organizace pořádající dlouhodobý výcvik NEUVÁDĚJÍ ČISTÝ ČAS VÝUKY, nýbrž jen celkový čas (tedy i dny mezi, kdy kurz neprobíhá), mají pevně daný rozvrh termínů (stupňů) rozprostřený do delšího časového období (pár dní jednou za 2 či 3 měsíce), a proto je kurz roztažený na rok nebo dva. Ale když se vám pak některý z termínů nehodí, máte smůlu. U mě si třeba termín KST III můžete vybrat tak, jak se vám to hodí, třeba za 2, 4 nebo 6 měsíců po KST I+II. Já uvádím čistý čas výuky, a protože u mě jdou první stupně KST I a KST II rychle za sebou v rozmezí týdnů a KST III pak není povinná, opticky vypadá studium KST u mě znatelně kratší. Kdybych například vyhlásila povinné všechny stupně KST plus povinné supervize, a to vše s pevnými termíny, byl by to rok studia. Jenže já nabízím jako celek povinně pouze prvních 6 dní, které jdou rychle za sebou. „Zbytek“ je dobrovolný.

Druhý důvod, díky němuž jsou kurzy někde jinde delší, je ten, že se tam v několika prvních dnech naučíte vše, a další dny (týdny, měsíce) to už jen stále dokola „trénujete“. Samozřejmě, že když je na takovém kurzu běžně 20 nebo 30 účastníků i více, nestíhá školitel tak rychle všechny kontrolovat narozdíl od mých kurzů, kde je max. 10 účastníků – samozřejmě kvůli kvalitě výuky. A to „opakování“ řeším jednorázovou dobrovolnou supervizí, na které jasně vidím, zda studenti vše správně pochopili a umíte to nebo ne. Trénovat můžete doma. Supervizí můžete absolvovat kolik chcete, ale většinou 1 až 2 každému stačí. Termín supervize si můžete sami zvolit.

Třetí důvod proč jsou některé kurzy delší je ten, že některá školící střediska vyučují velmi podrobně anatomii. V takové míře se mi to zdá přehnané, nejsme medici. Na mém kurzu KST I se naučíte anatomii kraniosakrálního systému, do něhož spadá lebka, páteř, mozkové pleny, mozek, mícha, komorový systém, cirkulace mozkomíšního moku, fascie a jejich funkce (až vám z toho půjde hlava kolem 🙂 , ale díky tomu pochopíte proč metoda funguje). A na kurzu KST II se naučíte vše o lebečních kostech, kůstkách a švech. Také si ukážeme na figuríně, kde leží vnitřní orgány v dutině hrudní a břišní. Někde jinde se to však učí asi ještě podrobněji, což se mi zdá opravdu zbytečné, protože k praxi KST vám to nijak nepomůže. Ba co více, někde vyučují detailně a dlouze historii KST, což považuji už úplně za ztrátu času, vzhledem k tomu, že si to můžete přečíst ve skriptech, učebnicích nebo na internetu. Jenže to si jinde zaplatíte.

Z mých zkušeností (i ze zkušeností dalších lidí) z dlouhodobých kurzů mohu uvést ještě čtvrtý důvod, proč jsou někde jinde kurzy jsou delší, a to ten, že čas určený na výuku je z velké části vyplněn zbytečnou „omáčkou“ nesouvisející s tématem, kterou si taky zaplatíte.

Hodnotit krátkodobé kurzy KST negativně, bez hlubší znalosti jejich průběhu, je neobjektivní. Ve výsledku se na většině tzv. dlouhodobých kurzů (výcviků) nenaučíte o moc víc (někde dokonce méně) praktických dovedností než na většině tzv. krátkodobých kurzů (ať už ty krátkodobé pořádá kdokoli). Toť z mojí osobní zkušenosti. Rekvalifikační masérský kurz, který je nabitý znalostmi, taky netrvá roky, ale jen týdny a je velice efektivní. Čas se na něm zbytečně nenatahuje jen kvůli tomu „aby to vypadalo“ a „aby se na tom pořádně vydělalo.“ Já rekvalifikační masérské kurzy nepořádám, ale absolvovala jsem ho a byl efektivní a nabitý smysluplným programem, stejně tak kurz KST a kauzální medicíny, který jsem absolvovala v roce 2008 u Giovaniho Conchina.

Program kurzu KST I+II a Práce s Energií:

Je rozložený do dvou prodloužených víkendů (6 dnů – viz níže), které nejdou většinou za sebou, ale jsou v rozmezí 2 až 4 týdnů.

První den:
ZÁKLADY Práce s Energií: Jedná se převážně o intuitivní přístup a o využití naší fantazie a obrazotvornosti
Teorie + Praxe: Nácvik vnímání jemných energií v těle a okonad ním, diagnostika energetického a čakrového systému, jak se chránit, jak se čistit, jak poznat energetické disharmonie v těle. Také se prakticky naučíme různé metody jak se dá s energií pracovat, a to jak s klientem (ve dvojicích), tak sami na sobě (srovnání našich vlastních čaker, očištění a posílení aury). Také si zkusíme ošetření „na dálku“ bez přítomnosti ošetřovaného. Na závěr bonus 20 – 30 minutový šamanský rituál „otevírání duše“, který není povinný, je to jen můj dárek pro účastníky 🙂

Druhý den:
KST I: Když pochopíte princip KST, není to nic složitého:
Teorie: Historie a využití kraniosakrální terapie, hygiena, způsob, délka a frekvence ošetření KST.
Teorie: Indikace, kontraindikace, moje zkušenosti – příklady z praxe.
Teorie: Nervová soustava, fascie (závěsný systém, pojivová tkáň).
Teorie: Kraniosakrální systém a jeho fungování – lebka, páteř, mozkové pleny, žilní splavy, fascie.
Teorie: Struktura a funkce komorového systému mozku, princip cirkulace mozkomíšního moku.
Praxe: Kraniosakrální rytmus – jeho navnímání (palpace), diagnostika a způsoby ovlivnění jeho kvalit – velice jemná a klidná pasáž k-s ošetření.
Praxe: CV4 (= komprese 4.mozkové komory) – zásadní hmat navozující okamžité uvolnění, uklidnění, snížení horečky, „1.pomoc“

Třetí den:
KST I – druhá část: pracuje se hodně s intuicí a vnímavostí, ale i s určitou jemnou technikou:
Praxe: Diagnostika a uvolnění křížové kosti – 2 různé způsoby pro různé typy klientů.
Praxe: Jemné uvolnění příčných struktur – pánevní dno, bránice, ramenní pletence, jazylka, uvolnění fascií, energetických blokád.

Čtvrtý den:
KST II: Tato pasáž je trochu náročnější, ale zatím se to naučil každý. Zato je zajímavá, příjemná a dobrodružná 🙂
Teorie: Lebka a lebeční švy a kosti.
Praxe: Diagnostika a uvolnění spodiny lebeční a prvních páteřních obratlů (Atlanto-Occipitální skloubení).
Praxe: Diagnostika a uvolnění lebečních švů (kosti: nosní, čelní, temenní, týlní, klínová, spánková, spodní čelist, horní čelist.

Pátý den:
KSB: (CSB = craniosacrální biodynamika): Praktická intuitivní práce s tělem v hlubokém meditativním ponoření.
Somatoemocionální uvolnění: Praktické intuitivní uvolnění emocionálních blokád v těle.

Šestý den:
Jeden poslední závěrečný hmat + opakování ze všeho z předchozích 5 dnů:
Praxe: Diagnostika a uvolnění dura mater (tvrdé pleny mozkové).
Praxe: Kompletní praktický postup ošetření (bez rozšíření o KST III).
Praxe: Kompletní postup ošetření ve spojení s intuitivní prací s energií.
Závěr – shrnutí a zhodnocení kurzu, vaše dotazy.

Aktuální kurzy

Po rozkliknutí řádky s kurzem (+) se objeví podrobnosti – adresa místa konání kurzu, cena/záloha, přihláška (formou e-shopu) a časový rozvrh.

15. 9. 2023 – Kraniosakrální terapie I+II a Práce s energií (2 x 3 dny – prodloužené víkendy)

Zbývají 2 volná místa. (Kapacita kurzu je 10 účastníků).

 • Místo konání: Filosofská 1598/4, Praha 4 – Braník
 • Cena celkem:    13 500 Kč
  • Záloha:         5 000 Kč  (převodem hned)
  • Doplatek:     8 500 Kč  (hotově na místě)
 • Lektor:               Zdeňka Ocelíková
 • Podrobnosti ke kurzu: Kraniosakrální terapie I+II
 • Poznámka: Doplatek se platí hotově na kurzu. Můžete jej také poslat týden před kurzem převodem. Chcete-li uhradit rovnou celou částku, klikněte níže na šedé tlačítko „Celou částku“.
 • Odhlašování z kurzů se řídí platnými Obchodními podmínkami – viz odstavec V.b)
+

Časový rozvrh:

 • pá  15. 9. 2023   10:00 – 18:00  KST I
 • so  16. 9. 2023     9:00 – 17:00   KST I
 • ne  17. 9. 2023     9:00 – 17:00   Práce s Energií
 • pá   22. 9. 2023   10:00 – 18:00   KST II
 • so   23. 9. 2023     9:00 – 17:00    CSB + Somato-emoc. uvolnění
 • ne   24. 9. 2023     9:00 – 15:00   KST I+II – kompletace

10. 11. 2023 – Kraniosakrální terapie I+II a Práce s energií (2 x 3 dny – prodloužené víkendy)

Zbývá 8 volných míst. (Kapacita kurzu je 10 účastníků).

 • Místo konání: Filosofská 1598/4, Praha 4 – Braník
 • Cena celkem:    13 500 Kč
  • Záloha:         5 000 Kč  (převodem hned)
  • Doplatek:     8 500 Kč  (hotově na místě)
 • Lektor:               Zdeňka Ocelíková
 • Podrobnosti ke kurzu: Kraniosakrální terapie I+II
 • Poznámka: Doplatek se platí hotově na kurzu. Můžete jej také poslat týden před kurzem převodem. Chcete-li uhradit rovnou celou částku, klikněte níže na šedé tlačítko „Celou částku“.
 • Odhlašování z kurzů se řídí platnými Obchodními podmínkami – viz odstavec V.b)
+

Časový rozvrh:

 • pá  10. 11. 2023   10:00 – 18:00   KST I
 • so   11. 11. 2023     9:00 – 17:00   KST I
 • ne  12. 11. 2023     9:00 – 17:00   Práce s Energií
 • pá  24. 11. 2023   10:00 – 18:00   KST II
 • so   25. 11. 2023     9:00 – 17:00   CSB + Somato-emoc. uvolnění
 • ne   26. 11. 2023     9:00 – 15:00   KST I+II – kompletace
Item added to cart.
0 items -