Kineziologie „One Brain“

Kineziologie „One Brain“ je metoda, která se zabývá odblokováním emocionálních traumat, které se již mohou odrážet na zdraví těla nebo duše. Takto se můžeme nadobro zbavit různých potíží. Může se jednat o nějaký náš způsob jednání a uvažování, který je pro nás obtěžující a nedokážeme se jej vzdát, aniž tušíme, proč tak opakovaně sebedestruktivně jednáme a uvažujeme. Může se jednat i o zdravotní potíže, do nichž se problém již stačil uložit. Kineziologie dokáže také odblokovat problémy s učením, různými strachy, apod. Všechny tyto blokády máme uložené z prožité minulosti, a to většinou v podvědomí nebo už i v těle. Málokdy víme vědomě, co je příčinou (může to být zdánlivá maličkost, na kterou jsme dávno zapomněli, ale která nás velice negativně ovlivnila a ovlivňuje naše chování dodnes), a proto je kineziologie „One Brain“ velmi užitečná, protože nás těchto nezdravých vzorců a potíží s nimi spojených, nadobro zbaví, a to často za jediné sezení. Jednoduchým kineziologickým testem se dá zjistit i to, jestli se dá daný problém vyřešit právě touto metodou, anebo jestli je lepší zvolit jinou metodu. Je to totiž individuální.

Jak probíhá sezení kineziologie

Úžasné na této metodě je to, že je velice jemná a v podstatě jednoduchá. Nejprve se klienta vyptám na podrobnosti toho, co ho trápí a kladu mu otázky, které by s tím mohly souviset. Většinu času pak klient sedí se zavřenýma očima a vnímá můj hlas a nechává se unášet tím, co přijde. Chvílemi jej můžu vyzvat, aby si stoupnul a předpažil paže, které mu jemňounce tlačím dolů a kladu přitom otázky. Neodpovídá mi na ně klient, nýbrž jeho podvědomí, a to prostřednictvím jeho svalového aparátu. Při odpovědi na moji otázku ANO reagují svaly paží jinak než při odpovědi NE. První otázky, které musím klást, se týkají toho, zdali je tato metoda pro klienta vhodná a zdali s ním mohu takto pracovat právě já, právě teď a právě na tomto problému. Pak vytestovávám, zdali jej můžeme řešit v přítomnosti, anebo je potřeba podívat se do minulosti. Pokud je odpověď ANO „do minulosti“, je postup jiný než v přítomnosti. Ve více než 90% případů je potřeba podívat se do minulosti. Dále testuji věk klienta, v němž došlo poprvé k zablokování, které způsobilo důsledky, s nimiž ke mně přišel. Když narazím na hledaný věk, svaly paží náhle povolí. Pak se jdeme společně podívat na to, co se tenkrát stalo a přepíšeme události v jeho podvědomí tak, aby v něm už nikdy nevbuzovaly nežádoucí pocity či emoce. Vědomě si klient minulé události většinou napamatuje, na tom však nezáleží, protože při odblokování je důležitá reakce podvědomí nikoli to, co si vědomě pamatuje.

Takto lze velice jemně odblokovat příčiny našich potíží a emocionálních bloků, které vznikly a opakovaly se v různých situacích v minulosti, leckdy i v dětství či dokonce v prenatálu nebo v minulých životech či životech našich předků. Podobným způsobem najdeme a projdeme všechny potřebné situace pro odblokování. Konec je tehdy, kdy svalový aparát odpoví ANO na otázku, zda „máme vše hotovo“. Pak se zeptám ještě na poslední otázku, zdali je potřeba ještě v tom pokračovat někdy příště, a pokud ano, tak za jak dlouho. Velice často stačí jen jedno sezení ohledně jednoho problému. Klient často pocítí úlevu ihned po sezení, anebo při nejbližší příležitosti, která ověří úspěšnost sezení.

Kineziologické sezení trvá různě dlouho, protože předem nevíme, do kolika situací nás klientovo podvědomí zavede. Mohou to být jen dvě situace, ale také třeba deset, a proto sezení někdy trvá půl hodiny a jindy hodinu a půl. Vím, že jiným kineziologům to zabere většinou více času, já mám však zkušenost takovou, že nejpozději do hodiny a půl jsem měla s každý klientem hotovo. Pokud jsme skončili třeba za půl hodiny, navrhla jsem klientovi, zda by nechtěl ve zbývajícím čase vyzkoušet kraniosakrální terapii, která by výsledek kineziolgického sezení ještě více „uhladila“ a ucelila a navíc by si příjemně odpočinul a zrelaxoval i psychicky. To už pak záleží na něm.

Malé děti úspěšně odblokovávám skrze maminku nebo tatínka, protože je to rychlejší a jednodušší. Fyzická přítomnost dětí v takovém případě není nutná.

Kombinace s jinými metodami

Kineziologii mohu zkombinovat i na jednom sezení s kraniosakrální terapií. Ve vzájemném působení těchto dvou metod, které obě působí jemně a přesto velmi účinně na hluboké emocionální, potažmo třeba i psychické nebo dokonce fyzické úrovni, i když každá trochu jiným způsobem, lze pomoci řadě klientům účinněji než jen jednou z těchto metod samostatně. Lze je zkombinovat na jednom sezení (to se časově zdvojnásobí), anebo můžete přijít jindy.

Testování léků, potravin a výživových doplňků (bylinek apod.)

Pomocí kineziologie lze také vytestovat, které látky vám pomáhají a které škodí. Například velmi šetrné a účinné jsou Bachovy květové esence (bylinné informační kapičky), které působí nejen na tělo, ale i na psychiku a pomocí kineziologie vám je mohu vytestovat a namíchat přímo pro vás „na míru“.

Item added to cart.
0 items -