Energetická harmonizace těla i duše

Harmonizace těla i duše zahrnuje očistu čaker a jemnohmotných tělo od negativních energií, od všech útvarů, které tam nepatří  a také od eventuálních astrálních parazitů (např. duchů z nízkého astrálu), což bývá často příčinou psychických potíží, jako jsou například deprese, úzkosti a různé strachy. Současně harmonizace zahrnuje působení blahodárnou kosmickou energií a doplnění chybějící energie. Já se odváděním duchů již nezabývám, a tak mě o tuto službu prosím už nežádejte. Ostatní harmonizací aury se nadále zabývám a stále poskytuji službu působení blahodárnou energií včetně očisty a harmonizace aury a čaker.

Výhodou této energetické metody je, že se dá stejně úspěšně provádět na dálku (bez fyzické přítomnosti klienta), jako na blízko. Rozdíl v tom je minimální, účinek je podobný nebo stejný. Někdy je lepší přijít osobně, jindy se může stát, že energetické působení „na dálku“ je dokonce účinnější. U někoho nastane výrazná změna a zlepšení (i pocitové, nejen faktické) – to se stává ve většině případů, u jiného nemusí být změna výrazná – to tehdy, když je kromě energetického působení také potřeba změnit postoje a životní poměry klienta, ale k tomu je potřebná ještě i spolupráce klienta a někdy i odblok.

Energetická harmonizace těla zahrnuje mimo jiné srovnání čakrového systému tak, aby byly všechny čakry PRAVOTOČIVÉ a aby byly silné a zářivé, tak akorát otevřené, bez nánosů a blokací. Současně, aby přední strana čaker spolupracovala se zadní stranou čaker. Aby žádná z čaker neměla pocuchané, zašmodrchané nebo vytažené provázky. I to se dá provést stejně dobře na dálku jako nablízko.

V případě, že byste měli podezření, že máte ve své auře „přisedlíka“, tedy nějakého ducha, anebo jinou parazitickou astrální bytost, doporučuji vám podívat se na stránky pana Miroslava Zelenky, který se touto tématikou obšírně zabývá a má na webu meditace na odvedení přisedlíků a očištění aury a současně tam také nabízí tutu službu on sám za podmínek, které je třeba přečíst si na jeho webu v Kontaktu (lze prokliknout).

(V případě, že máte podezření, že máte ducha v domě, můžete se obrátit na pana Jaroslava Drábka, známého „Krotitele duchů“, s nímž je spousta videí na youtube.)

Co to je čakra

Čakra je energetický transformátor. Naše energetické tělo má 7 hlavních čaker a spoustu vedlejších.

Zpředu vypadá čakra jako kolo a zboku jako trychtýř, který je tvořen světelnými vlákny, paprsky, či chcete-li okvětními lístky. Každá čakra má jinou barvu a ke každé přináleží jedno světelné tělo či jedna vrstva aurického pole. Barva čaker odspoda: červená, oranžová, žlutá, zelená, tyrkysová, tmavomodrá, fialová.

Každá čakra má na starosti jednu endokrinní žlázu, a tu zásobuje energií a také určitý okruh tělesných orgánů a funkcí. Čakry na hlavě jsou mentální a duchovní.

Tyto čakry a těla se zharmonizují pomocí práce s energií a neumí to každý. Dělávají to léčitelé a šamani.

Tělo i duše jsou zdravé JEDINĚ TEHDY, když jsou v harmonii všechny čakry a celý energetický systém!!!

Energetická těla reagují rychleji než hmota na harmonizaci

Očištěním a zharmonizováním čaker a jemněhmotných těl se dostane do harmonie nejen tělo, ale současně i duše člověka. Někdy to však není tak jednoduché a tento postup se musí opakovat, někdy i často, někdy i po dlouhou dobu, aby se harmonie udržela, protože když má někdo dlouhodobě energetické tělo v disharmonii, má toto pak tendenci se po zharmonizování zase vracet do disharmonie. Musí se to prostě NAUČIT – musí získat nový VZOREC toho, jak mají správně vypadat a fungovat čakry i to ostatní. Energetická těla a čakry jsou velice tvárné, takže se dají rychle přetvarovat do harmonie, na druhou stranu se však mohou rychle přetvarovat zpátky do disharmonie. Opakováním harmonizace si tělo na nový stav postupně zvykne a usadí se to. U někoho je to práce na dvakrát třikrát, u jiného je to práce třeba půl roku. Pokud je v těle nějaký vážný problém, pak je možné, že se energetické tělo vůbec nepodaří trvale zharmonizovat v dané oblasti a zbyde nám jen chirurgický zásah nebo léky.

U některých lidí je současně důležitá změna negativních stránek osobnosti a povahových či myšlenkových tendencí, jinak se ani s energetickým systémem (potažmo ani s fyzickými problémy) nedá trvale pohnout a spravit ho, aniž by se vracel zpátky do disharmonie, která je v takovém případě vlastně důsledkem špatného myšlení či dokonce špatného charakteru člověka. Harmonizaci lze provést mnoha metodami, například kraniosakrální terapií, kvantovou terapií nebo klasickou prací s energií, ale také třeba Bachovými květovými esencemi. Někdy se musí zkombinovat více metod a více sezení pro žádoucí výsledek, někdy stačí jedna metoda a jedno, dvě, tři sezení. Je to individuální. U některých lidí nepomůže trvale nic dokud se díky zdravé sebereflexi a vůli sám nezmění.

Harmonii svého těla i duše bychom měli pomáhat příjemnými pozitivními myšlenkami, přizemňováním, praktickými a tvořivými činnostmi, pravidelným spánkem a odpočinkem a pobýváním v přírodě či sportem a také eliminací toxických látek jak v potravě, tak v nápojích, a to zejména alkoholu.

Možná si přečtěte ještě další pasáže o práci s energií a energetické očistě osob a prostor, abyste si udělali celistvější obrázek o tom, co to je harmonizace.

Item added to cart.
0 items -