Bachovy květové esence

Bachovy květové esence jsou kapičky připravené z nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů. Existuje 38 různých jednotlivých Bachových esencí plus 39. esence, která se skládá z pěti Bachových esencí, a ta se nazývá Krizová esence neboli Rescue Remedy. Jedná se svým způsobem o informatika.

Dr. Bach věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy. Svůj život zasvětil hledání jednoduchého a bezpečného systému harmonizace organizmu, zejména duše. Opustil svou lékařskou praxi a poslední roky svého života strávil léčením svých pacientů pouze za pomocí svých esencí. (Musíme však zdůraznit, že esence nenahrazují lékařskou péči, ovšem mohou ji skvěle podporovat.)

Jak působí, nač jsou?

Bachovy květové esence působí na negativní emoce – např. strach, vyčerpanost, nedostatečné sebevědomí, pýcha, přílišné nadšení až fanatismus, přílišné seberozdávání, sebeobětování, apod. Esence nám pomáhají tyto pocity harmonizovat, dostávají nás do přítomného okamžiku, kdy se na sebe, svou situaci a své pocity můžeme podívat objektivně a bez zbytečných emocí. Pomáhají nám odkrývat to, kým ve skutečnosti jsme, smysl našeho života a vrací nám odvahu vydat se po své cestě k naplnění svých snů a přání. Působí jemně, na někoho více, na někoho méně. Nenahrazují jiné metody harmonizace, ale mohou být ruku v ruce pomocníkem na cestě.

Testování a míchání esencí „na míru“

Když ke mně přijdete, ať už za účelem namíchání Bachových esencí, anebo na jinou metodu, mohu vám vytestovat, zdali jsou pro vás Bachovy esence vhodné. A pokud ano, ráda vám vytestuji mix konkrétních Bachových esencí přesně na míru. Mnozí, když jim pak přečtu, na co jednotlivé vytestované esence působí, se v tom krásně vidí 🙂

Jednotlivé Bachovy květové esence neprodávám, ale ráda vám je namíchám přímo pro vás „na míru“ do tmavé lahvičky s kapátkem, která je v ceně testování.

Item added to cart.
0 items -