Energetická očista prostor a osob

Důležité je vědět, čím může být naše aura, naše energetické pole znečištěno a jak je očistit. Za některé energetické nečistoty v auře neseme odpovědnost my sami a můžeme se jich zbavit jedině my sami. Za jiné odpovědnost neneseme a jsou to cizorodé elementy, které v naší auře nemají co dělat – a tady většinou musíme požádat o pomoc někoho, kdo s tím umí pracovat.

Jedná se o následující druhy energetických znečištění aury a čaker:

  1. Oblaka černé, šedivé, hnědé energie: zplodiny negativních emocí (destruktivních i sebedestruktivních) – strach, úzkost, závist, nenávist, žárlivost, zášť, pýcha, hněv, smutek, žal, sebenenávist, zoufalství, deprese apod. Za některé z nich si buď můžeme sami a jedině my sami dokážeme tuto situaci ovlivnit a zbavit se jich, tím, že se zbavíme negativních emocí, anebo mohou být důsledkem prožitého stresu či traumatického zážitku (třeba i dávno zapomenutého), který vám může odblokovat ten, kdo s tím umí pracovat (například já). Pokud se jich nebavíme včas, mohou propuknout v nemoc, někdy i vážnou. Pokud jste nenávistní, závistiví, žárliví, záštiplní, mohu vás zbavit temných oblak pouze na krátkou chvíli, ale pokud budete stále negativní, negativní tmavé energie se vám tam zase začnou tvořit. Jsou to produkty vašeho smýšlení, vašeho nastavení, které z dlouhodobého pohledu hutní až se nakonec zmaterializují ve fyzickém zdravotním problému. Je v pořádku, když se vám něco ošklivého stane, uvolnit vztek, to je potřeba, ale už není v pořádku se vztekem dlouhodobě systematicky užírat a dlouhodobě se zabývat černýma či zlýma myšlenkama. Tyto energie se odstranují rozpouštěním ve světle, většinou generovaným z dlaní, anebo změnou myšlení a vnitřního nastavení, což je vlastně také světlo.
  2. Různé nežádoucí útvary v auře, které jsme si tam dali sami nebo nám je tam někdo vložil (zlou myšlenkou, zlým úmyslem), a to klidně i v minulém životě, jako například okovy, šípy, dýky, střepy, brnění (to může být i náš vlastní typ nežádoucí ochrany vytvořený námi nevědomě), apod. Tyto útvary je potřeba jakoby „mechanicky“ odstranit a zahojit dané místo. Například okovy nebo brnění musím dokonce i napřed silou rozbít než je můžu sundat.
  3. Kletba, působení černé magie včetně elementů vložených za tímto účelem do aury, v nichž je naprogramována destrukce našeho těla nebo duše. Tyto všechny „věci“ je potřeba odstranit. Je potřeba, abyste věděli, že kletbu na vás nemůže uvrhnout kdokoli. Musí to být člověk s velkou duchovní silou, velice duchovně rozvinutá, ale současně naprosto zkažená duše. Běžný člověk nedokáže proklít tak, aby to mělo vážnější a trvalejší účinek, to jsou spíše výjimky, do nichž byste to většinou ale neřekli, že by toho byli schopni, protože tito lidé to dělají potají, ne okatě. Za kletbu nemůžete, to není vaše vina. To je zlý úmysl druhého člověka. Kletbu nelze zrušit rozpouštěním v lásce a odpuštění ani její ignorací, jak si mnozí naivně myslí. Je to jeden z nejtěžších úkonů.
  4. Přivtělené duše mrvých. (Zde předesílám, že službu odvádění duchů z nízkého astrálu již neposkytuji, a tak ji ode mě prosím nežádejte, ale můžete požádat své duchovní průvodce a anděly o očistu od těchto entit, a to svými vlastními slovy vyřčenými v duchu směrem k těmto světelným bytostem, které vám pomáhají na vaší cestě.) Duch, ať je „hodný“ nebo „zlý“, vždy škodí našemu organizmu i rozvoji naší duše, protože se živí naší energií a má vliv na naše myšlení. Dobří duchovné mohou být hlavně ti, kteří se nedokázali rozloučit se živými – ti se odvádějí celkem snadno, ale je většinou potřeba určitá spolupráce toho, kdo u sebe takovou duši má. Můžete ho sami požádat, aby od vás odešel a rozloučit se s ním. I pro toho ducha je lepší, když odejde ve světle na druhý břeh, kde má už dávno být. Může být s vámi i nadále v kontaktu, a to v mnohem hodnotnějším kontaktu než když je přivtělený do vaší aury. Zlí duchové mohou být velice nízké až démonické duše, které chtějí škodit a vyvolávat negativní emoce nebo chuť na nezdravé látky, jako je například alkohol nebo drogy. Tito se k nám přivtělí z různých důvodů, z nichž u některých si musíme od nich pomoci sami a u jiných nám může pomoci někdo, kdo s tím umí pracovat . Jestli se to povede, to záleží na tom, nakolik si za přítomnost ducha v naší auře můžeme sami. Zlý nízký duch může do aury vstoupit ve chvíli našeho oslabení, v opilosti, pod narkózou, pod vlivem drog, po prožitém traumatu. Zlého ducha si můžeme do aury taky přitáhnout my sami svým smýšlením (například zlými charakterovými vlastnostmi či závislostmi na zdraví škodlivých látkách.) – tyto duchy nelze odvést jinak než tak, že se změníme a odstraníme své nezdravé závislosti a duchy pak přestaneme zajímat.
  5. Různí astrální parazité a kvazibytosti

Item added to cart.
0 items -