Energetická očista prostor a osob

Důležité je vědět, čím může být naše aura, naše energetické pole znečištěno a jak je očistit. Za některé energetické nečistoty v auře neseme odpovědnost my sami a můžeme se jich zbavit jedině my sami. Za jiné odpovědnost neneseme a jsou to cizorodé elementy, které v naší auře nemají co dělat – a tady většinou musíme požádat o pomoc někoho, kdo s tím umí pracovat.

Jedná se o následující druhy energetických znečištění aury a čaker:

  1. Oblaka černé, šedivé, hnědé energie: zplodiny negativních emocí (destruktivních i sebedestruktivních) – strach, úzkost, závist, nenávist, žárlivost, zášť, pýcha, hněv, smutek, žal, sebenenávist, zoufalství, deprese apod. Za některé z nich si buď můžeme sami a jedině my sami dokážeme tuto situaci ovlivnit a zbavit se jich, tím, že se zbavíme negativních emocí, anebo mohou být důsledkem prožitého stresu či traumatického zážitku (třeba i dávno zapomenutého), který vám může odblokovat ten, kdo s tím umí pracovat (například já). Pokud se jich nebavíme včas, mohou propuknout v nemoc, někdy i vážnou. Pokud jste nenávistní, závistiví, žárliví, záštiplní, mohu vás zbavit temných oblak pouze na krátkou chvíli, ale pokud budete stále negativní, negativní tmavé energie se vám tam zase začnou tvořit. Jsou to produkty vašeho smýšlení, vašeho nastavení, které z dlouhodobého pohledu hutní až se nakonec zmaterializují ve fyzickém zdravotním problému. Je v pořádku, když se vám něco ošklivého stane, uvolnit vztek, to je potřeba, ale už není v pořádku se vztekem dlouhodobě systematicky užírat a dlouhodobě se zabývat černýma či zlýma myšlenkama. Tyto energie se odstranují rozpouštěním ve světle, většinou generovaným z dlaní, anebo změnou myšlení a vnitřního nastavení, což je vlastně také světlo.
  2. Různé nežádoucí útvary v auře, které jsme si tam dali sami nebo nám je tam někdo vložil (zlou myšlenkou, zlým úmyslem), a to klidně i v minulém životě, jako například okovy, šípy, dýky, střepy, brnění (to může být i náš vlastní typ nežádoucí ochrany vytvořený námi nevědomě), apod. Tyto útvary je potřeba jakoby „mechanicky“ odstranit a zahojit dané místo. Například okovy nebo brnění musím dokonce i napřed silou rozbít než je můžu sundat.
  3. Kletba, působení černé magie včetně elementů vložených za tímto účelem do aury, v nichž je naprogramována destrukce našeho těla nebo duše. Tyto všechny „věci“ je potřeba odstranit. Je potřeba, abyste věděli, že kletbu na vás nemůže uvrhnout kdokoli. Musí to být člověk s velkou duchovní silou, velice duchovně rozvinutá, ale současně naprosto zkažená duše. Běžný člověk nedokáže proklít tak, aby to mělo vážnější a trvalejší účinek, to jsou spíše výjimky, do nichž byste to většinou ale neřekli, že by toho byli schopni, protože tito lidé to dělají potají, ne okatě. Za kletbu nemůžete, to není vaše vina. To je zlý úmysl druhého člověka. Kletbu nelze zrušit rozpouštěním v lásce a odpuštění ani její ignorací, jak si mnozí naivně myslí. Je to jeden z nejtěžších úkonů.
  4. Přivtělené duše mrvých. Duch, ať je „hodný“ nebo „zlý“, vždy škodí našemu organizmu i rozvoji naší duše, protože se živí naší energií a má vliv na naše myšlení. Dobří duchovné mohou být hlavně ti, kteří se nedokázali rozloučit se živými – ti se odvádějí celkem snadno, ale je většinou potřeba určitá spolupráce toho, kdo u sebe takovou duši má. Můžete ho sami požádat, aby od vás odešel a rozloučit se s ním. I pro toho ducha je lepší, když odejde ve světle na druhý břeh, kde má už dávno být. Může být s vámi i nadále v kontaktu, a to v mnohem hodnotnějším kontaktu než když je přivtělený do vaší aury. Zlí duchové mohou být velice nízké až démonické duše, které chtějí škodit a vyvolávat negativní emoce nebo chuť na nezdravé látky, jako je například alkohol nebo drogy. Tito se k nám přivtělí z různých důvodů, z nichž u některých si musíme od nich pomoci sami a u jiných nám může pomoci někdo, kdo s tím umí pracovat – to záleží na tom, nakolik si sami můžeme za to, že se k nám zlý duch přivtělil. Zlý nízký duch může do aury vstoupit ve chvíli našeho oslabení, v opilosti, pod narkózou, pod vlivem drog, po prožitém traumatu. Zlého ducha si můžeme do aury taky přitáhnout my sami svým smýšlením (například zlými charakterovými vlastnostmi, které jsou pro ně velkým lákadlem). Zlí duchové se odstraňují podstatně hůře než dobří, ale také to lze provést. Ducha samozřejmě nelze rozpustit ve světle. Hodného ducha lze odvést do světla (řekněme do nebe), ale zlý duch tam nepůjde, toho musíme vystrnadit důrazně někam pryč od nás, ať si jde jinam, kam bude sám chtít. O duchách více píšu v samostané sekci o jejich odvádění.
  5. Různí astrální parazité – démoni všeho druhu nebo démonické kokony plné těchto astrálních parazitů, které nejsou duchy mrtvých lidí. Tito démoni cíleně vyvolávají v těch, k nimž se do aury dostanou, strach a jiné negativní emoce a pocity, protože se jimi živí (totéž dělají nízké zlé nebo chlípné duše). Je to invazivní cizorodá energie, která do naší aury rozhodně nepatří! Zlí lidé si takovéhoto démona přitáhnou sami a sami se ho musí zbavit tím, že změní svou zlou povahu. Pak pro démona přestanou být zajímaví, protože je přitahuje vaše zlo nebo vaše trápení. Ve chvíli, kdy se změníte a dostanete do vnitřní harmonie, astrální parazit se začne vzdalovat až se úplně odpojí. Alkoholici se musí vzdát alkoholu a lidé drogově závislí samozřejmě drog. Je to o to těžší, že démon v nás vyvolává chuť na tyto látky. Další skupinou jsou však lidé, kteří nejsou zlí, ale prožili nějaké trauma nebo těžkou nemoc nebo byli v narkóze nebo se jim jiným způsobem narušila ochranná vrstva aury, a démoničtí parazité se tam mohli lehce nabourat. Pak útočí na jeho slabiny a cíleně vyvolávají v tomto člověku zejména úzkosti, strachy a deprese, protože „hodný“ člověk si nenechá jen tak v sobě vyvolat nenávist nebo závist, v jeho případě je snazší vyvolat pocit, že je k ničemu, zatraceníhodný nebo nějaký druh strachů a úzkostí a jiných černých myšlenek a pocitů, většinou komplexů méněcennosti nebo naopak až chorobně přehnané sebedůvěry. Mohou člověku dávat různé myšlenky nebo i vize do hlavy, dokonce i hezké, i svaté vize a myšlenky, aby nás nalákali a lépe se zaháčkovali. Je to různé podle typu člověka a jeho smýšelní a zájmů. Astrální parazité mají mnohé nástroje, jak nás dostat a usídlit se v naší auře a krást nám naši životodárnou energii. Tito démoni se po odstranění rádi vracejí a často je potřeba tento zákrok opakovat – to vím ze spousty zkušeností s nimi. Pak je ještě potřeba auru opravit, uzdravit a hlavně posílit její ochranný obal. Astrální parazity nelze rozpustit světlem a láskou. Ti se musí velice razantně odstranit a vykázat nebo se musí rázně donutit, aby odešli sami. O těchto parazitech píšu v sekci Odvádění duchů mrvých a také ve článku o Psychospirituální krizi v sekci Co byste měli vědět.

Energetická očista domu

Jednou, před lety, mi zavolala jedna paní, že by potřebovala vyčistit dům od těžkých negativních energií, protože se v něm všichni dusí, jsou ubití a uvažují o odstěhování. Nedá se v něm zdravě žít kvůli něčemu, co není vidět, ale lze to bohužel silně pociťovat. Přijela jsem do tohoto domu a zatím jsem nevěděla, co tam budu dělat. Lidi jsem byla zvyklá čistit a upravovat jim jejich energie, tuto schopnost jsem dostala darem, ale prostory jsem do té doby ještě nečistila.

Jakmile jsem do domu vešla, cítila jsem na několika místech (plošně dost velkých) něco jako hustou a hutnou černou energii, pocit stísněnosti a dušení. Moje ruce začaly okamžitě prostor vnímat a očišťovat, podobně, jako jsem zvyklá při čištění osob. Šamanské síly, které do mě vstoupily, vydávaly mým hrdlem zvuky, které vyhnaly zlé síly z domu. Použila jsem i pomůcky, jako tibetskou mísu, buben a šamanské chřestidlo. Celý dům mi trvalo vyčistit asi hodinu. Po skončení mi majitelka domu téměř skočila kolem krku, jakou měla radost. Dala mi dvojnásobek ceny, než o kterou jsem ji požádala, k tomu navíc dáreček – šamanský přívěsek na krk a řekla, že na mě bude dávat reference. Ovzduší domu se totiž zcela proměnilo a dalo se v něm volně dýchat a existovat. Do doby, než jsem do domu přijela, ten dům čistilo několik „odborníků“ a nikdy se to nikomu nepodařilo. Měla jsem radost, že se to povedlo a od té doby tuto službu nabízím. Očistila jsem již velkou řádu objektů a osob od nejrůznějších energetických útvarů a bytostí.

Můžete mrknout do referencí mojí práce na dálku, kde jsou uvedeny zkušenosti některých klientů.

Očista osob

Když čistím osoby od negativních energií, dělávám to při osobním sezení i na dálku. Je to jedno. Energetickou práci lze udělat většinou stejně dobře tak i tak. Vnímám to citem a vnitřním zrakem. Výjimečně je lepší udělat to nablízko. Někdy je totiž potřeba ruku v ruce s tím udělat psychický odblok – vazbu na událost, která se stala v minulosti a na kterou se negativní energie navázala. A to umím udělat jen při osobním sezení. Někdy je však pro mě lepší udělat to na dálku, protože u toho někdy opravdu vypadám jako šaman při rituálu čištění, a to může lidi zarazit, a tak jsem kolikrát raději, když mě u toho nevidí 🙂 Mám tak na to víc klidu a nemusím se ohlížet na to, co si o mě přitom kdo myslí. Ty šamanské síly, které mi při tom pomáhají, nepřijdou pokaždé. Ony do mě vstoupí pouze tehdy, když to je nejlepší a nejefektivnější způsob očisty. A to zjistím až ve chvíli, kdy se naladím na očistu těch lidí. Někdy je lepší zvolit způsob očisty pomocí kvantové terapie nebo rozpouštění negativity světlem generovaným skrz dlaně. Všechny negativní energie nelze čistit stejně, podobně, jako máte různé pomůcky na čištění oken, podlahy či nádobí. U osob je většinou potřeba tento úkon opakovat, někdy i vícekrát, pro dosažení lepších a trvalejších výsledků. Obzvlášť u lidí, kteří mají kvůli tomu potíže a ty se jim vracejí. Často je důležitá spolupráce klienta, který se musí někdy změnit, aby se negativní element nevrátil. Nebo musí minimálně zaujmout bojovný postoj, třeba vůči parazitovi. Jakmile to klient vzdá a podvolí se té negativní síle, nemám páku s tím pohnout, protože mi to klient svým postojem blokuje. Efekt energetické očisty většinou lidé zaznamenají ihned okamžitou úlevou. A tu si musí pak sami udržet vědomým pozitivním myšlením bez strachu. Kdo není tolik vnímavý, nemusí změnu vycítit hned a projeví se to u něj pozvolna časem.

Item added to cart.
0 items -