Šamanizmus

Šamanizmus O kraniosakrální terapii se dá říci, že se dotýká šamanizmu nebo dokonce, že to je šamanizmus, protože pracuje s duší a s přírodními silami v člověku, a protože se při ní dějí zázraky, stejně, jako při zásahu šamana u nemocného člověka. Tyto zázraky jsou však v obou případech vědecky zdůvodnitelné a obhajitelné ačkoli se to člověku neznalého věci může jevit jinak.

Možná to je trochu nadsazené, protože šamani pracují někdy v tranzu a někdy používají psychotropní byliny a různé rituály, které s kraniosakrální terapií nemají nic společného. Ovšem šamanských metod je spousta a šamanský způsob není dán jednou jedinou metodou. Každý šaman má svůj specifický způsob, který může být zcela odlišný od způsobu jiného šamana. Dost možná, že někteří šamani provádějí kraniosakrální terapii a nejsou si toho vědomi, protože takový název nikdy neslyšeli.

Stejně tak je mylné myslet si, že to, že je někdo šaman, je dáno tím, jak vypadá nebo odkud pochází. Jisté však je, že všichni šamani, ať vypadají jakkoli a ať pocházejí odkudkoli, pracují s přírodními silami a s přirozenou moudrostí těla. A stejně funguje kraniosakrální terapie.

Dokonce i v oficiálních učebnicích kraniosakrální terapie a kraniosakrální biodynamiky napsaných lékaři, kde je popisována tato metoda do anatomických a vědeckých podrobností, se bez nadsázky píše, že správný kraniosakrální terapeut je vlastně šaman a kraniosakrální biodymanika je šamanizmus.

Potvrzuji, že to tak je, protože obojí pracuje s duší a energetickým systémem a obojí se dá nazvat léčitelstvím využívajícím přírodní regenerační moudrosti a inteligence těla a jeho buněk a obojí sahá až do podstaty bytí. Při obojím se využívá zejména pravá mozková hemisféra, tedy intuice. Rozdíl je v tom, že kraniosakrální terapii vynalezl západní lékař a její principy zcela logicky a vědecky popsal, zatímco šamani se nestarají o vědecký podklad toho, co jim funguje, protože k tomu nemají v podstatě důvod.

Jenže i práce jakéhokoli skutečného šamana se dá logicky a vědecky popsat a dokázat, ačkoli on sám to, co dělá, popsat třeba neumí. Využívá své intuice a svého léčitelského daru a o víc se nestará, protože to funguje a protože má oprávněnou důvěru těch, kteří k němu přicházejí. Řekla bych, že kraniosakrální terapie je jedním z mnoha způsobů práce šamana.

Energie Mnozí učitelé kraniosakrální terapie a biodynamiky v Česku (ale snad pouze v Česku) jsou alergičtí na to, když se kraniosakrální metody spojují s prací s energiemi nebo dokonce se šamanizmem a neuznávají to. Chtějí mít „svoji“ kraniosakrální terapii čistě na pragmatické lékařské úrovni, což ale nelze. Stejně je tomu i naopak – někteří zastánci práce s energií nechtějí ani slyšet o kraniosakrální terapii, klasické medicíně a anatomii, odmítají to a chtějí mít svoje energie a „čarování“ pokud možno jen na duchovní „nevědecké bázi“. Možná jsem u nás jediná či jedna z mála, kdo tyto věci spojuje a stojí si za tím.

Divím se tomu odmítání, separování či dokonce odsuzování, protože kraniosakrální metody mají se šamanizmem a s prací s energií tak úzkou spojitost, že nelze ani říci, kde jedno začíná a druhé končí – soudím z vlastních zkušeností „léčitelky“ - to ale ani nemusím - kdo zná obojí a trochu se nad tím zamyslí selským rozumem, dá mu to logiku.

Vlastně kraniosakrální terapie JE SAMA O SOBĚ prací s energií – a to s vlastním energetickým systémem člověka. Já ji propojuji navíc s prací s vesmírnými mistrovskými a andělskými energiemi, s meridiánovou terapií, se spirituální „chirurgií“, také čistím, opravuji a dobíjím čakry a otevírám duši, pokud je to potřeba, protože jsem tak vedena, vidím výsledky (i mí klienti) a navíc je to pro mě zcela přirozené. Mám ten dar a umím ho také předávat. Pro mne naopak není pochopitelné ani přirozené tyto věci od sebe oddělovat. I výsledný efekt je vyšší když se obojí propojí.

Více o šamanizmu pojednává můj web saman-ka.cz