Ceník

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k rostoucímu počtu neomluvených či pozdě omluvených absencí objednaných klientů, které způsobují, že již vyhrazený čas nestihneme zaplnit novým zájemcem, zavedli jsme následující pravidlo:

V případě, že se nebudete moci dostavit ke mně (=Zdeňce) na dohodnuté sezení, je potřeba omluvit se sms nebo telefonicky (ne mailem!) na 602 748 729, minimálně 2 dny předem. Pokud se omluvíte 1 den před plánovanou schůzkou, bude vám účtován storno poplatek ve výši 500 Kč dospělý a 300 Kč dítě. Pokud se omluvíte až v den konání plánované schůzky, bude vám účtován storno poplatek ve výši 1000 Kč dospělý a 700 Kč dítě. Pokud se neomluvíte vůbec a na schůzku nepřijdete a storno poplatek neuhradíte, můžu vás vyřadit z další péče i s ohledem do budoucna. Ve výjimečném případě, na základě zvážení všech okolností, lze storno poplatek snížit nebo prominout. Děkuji za pochopení, snad vás to neodradí.

Pod ceníkem je bližší popis uvedených služeb. Ještě podrobnější popis je v jednotlivých stejnojmenných sekcích.

1200 Kč Celostní terapie (harmonizace tělo + duše, pomoc při psychosomatických potížích) 60 minut - po dohodě s klientem vybereme metody (např. poradenství, kraniosakr.terapie, energie - čištění, dobíjení, možno Reiki i jiné, kineziologie, Bachovky, hovory s duší apod.). Pokud sezení trvá déle než 75 minut, cena se navyšuje o 200 Kč za každých započatých 15 min.
1200 Kč Poradenství v oblasti duchovního rozvoje a harmonie duše a těla (60 až 75 min)
1200 Kč Kraniosakrální terapie / kraniosakrální biodynamika (přikládání rukou, v oblečení na lehátku, bez manipulace) včetně bezdotykového srovnání osy těla a čakrového systému, vyčištění a dobití čaker + krátká konzultace (celkem 60 až 75 minut). Při ošetření používám současně také blahodárné vysokovibrační energie, cenu to nenavyšuje. Pokud se sezení prodlouží o více než 75 minut, cena se navyšuje za každých dalších započatých 15 minut o 200 Kč. Pokud klient vyžaduje pouze kraniosakrální terapii či biodynamiku bez energetického působení, cena je také 1200 Kč/1 ošetření v délce cca 60 minut.
900 KčKraniosakrální terapie u dětí od 4 do 15 let, při dlouhodobé pravidelné péči 800 Kč/sezení.
1200 KčEnergetické ošetření a očištění většího rozsahu do 60 minut, děti 900 Kč(800 Kč), miminka 500 Kč.
600 KčEnergetické ošetření na dálku do 30 minut (delší čas se na dálku nepoužívá, je to silné a účinné i tak).
1000 KčHovory s duší cca 60 minut. Do 30 minut jen 500 Kč, do 10 minut 200 Kč
1400 KčKombinace: kraniosakrální techniky, osa těla, čakry a krátký „Rozhovor s duší“ – celkem cca 75 minut.
1000 KčKineziologie 60 až 75 minut. Kratší či delší čas úměrně sníží či zvýší cenu.
1700 KčKineziologie + kraniosakrální techniky celkově do 90 minut.
1000 KčHoroskop s ústním výkladem a konzultací do 60 minut (ne písemný). Delší čas úměrně navyšuje cenu. Tato cena platí i při výkladu po telefonu nebo skype. Potřebuji znát předem údaje o narození – již při objednávání astrokonzultace.
1200 KčLymfodrenáž ruční 75 až 90 minut.
1000 KčLymfodrenáž ruční cca 60 minut.
1000 Kč Samostatná konzultace do 60 minut osobně i po telefonu či skype. Delší čas úměrně navyšuje cenu. Do 30 minut 500 Kč. Krátká konzultace - do 15ti minut, která probíhá v rámci sezení kraniosakrální terapie, energetického ošetření či kineziologie, je zdarma.
1000 Kč(plus cestovné) Čištění prostor od negativních energií menšího rozsahu.
2000 Kč(plus cestovné) Čištění prostor od negativních energií většího rozsahu.
1000 Kč(plus cestovné) Vyhledání geopatogenních zón menšího rozsahu.
2000 Kč(plus cestovné) Vyhledání geopatogenních zón většího rozsahu.

Ceny jednotlivých kurzů jsou v Nabídce KURZŮ.

Nabídka SLUŽEB

 • Ošetření kraniosakrální technikou nebo biodynamikou na lehátku v oblečení, možno doplnit Somatoemocionálním uvolněním a energiemi (očista apod.), kineziologií, hovory s duší.
 • Energetické ošetření - čištění aury, dobíjení a čištění čaker, srovnání linie hara (osa těla zajišťující naši rovnováhu), spirituální „chirurgii“, odstranění bloků, Andělské energie, energie kamenů, silových zvířat a rostlin, uvolnění bloků pomocí reflexních bodů. Při práci mohu na přání použít také Reiki, Shamballu a Ra Sheebu.
 • Konzultace a poradenství v oblasti duševně-duchovního rozvoje a psychosomatiky.
 • Kineziologie – jemný a velice účinný způsob odstranění emocionálních bloků
 • Astrologické poradenství s ústním výkladem horoskopu na principu otázek a odpovědí, partnerský (vztahový) horoskop
 • Hovory s duší - jemný způsob, jak otevřít a také, jak získat odpovědi své duše na otázky, které nás zajímají (například co se týká životních situací a rozhodování o dalších krocích na cestě). Při procesu vidíme povahu své duše.
 • Konstelace (rodinné, šamanské) - také jen mezi čtyřma či šesti očima - účinný způsob jasného vhledu do vztahových záležitostí a jejich urovnání.
 • Cviky na odstranění fyzických bloků a potíží
 • Lymfatickou ruční drenáž
 • Kurzy a semináře kraniosakrální techniky, práce s energií, astrologie, rodinné konstelace.
 • Čištění prostor od negativních energií – zde závisí na rozsahu čištění a také na vzdálenosti, kterou za vámi pojedu.
 • Vyhledání geopatogenních zón – zde také závisí na rozsahu a vzdálenosti