Kurz – Kraniosakrální terapie I + II + Práce s Energií

Maximální počet účastníků v kurzu je 10, minimální 4.

KST = Kraniosakrální tetapie, PsE = Práce s Energií.

Níže na této stránce je Program kurzu KST I+II+PsE a pod ním je nabídka termínů formou e-shopu.

____________

Na kurzu pracujeme ve dvojicích na masážních stolech změkčených další vrstvou molitanu. Praxi věnujeme mnohem více času než teorii – je to důležitější. Zdánlivě složité věci vysvětluji lidsky srozumitelně. Vzhledem k nízkému počtu účastníků je prostor pro zodpovězení všech vašich dotazů. Kurz je určen pro kohokoli, koho téma zajímá. Metodu pak můžete využít buď jen pro své blízké, anebo ve své praxi (maséři, fyzioterapeuté, psychoterapeuté, kosmetičky, lékaři, léčitelé, apod.). Lze ji kombinovat s jinými metodami (i s kl.medicínou), anebo nabízet samostatně. Kurz sám o sobě je příjemný zážitek, KST je nesmírně příjemná metoda jak pro ošetřovaného tak i pro praktikanta.

Kurz KST I+II+PsE trvá čistého času 6 dní, které jsou rozloženy do několika týdnů (až měsíců). Již po jeho ukončení můžete metodu používat (tzn. k praxi nutně nepotřebujete KST III), ale abyste byli kryti před svými klienty, že jste skutečně kraniosakrální specialista, musíte získat ještě certifikát absolventa KST (a jestliže se tím chcete živit, pak samozřejmě také živnostenský list). Jediná podmínka pro získání certifikátu (kromě plné účasti na kurzu) je absolvování 1 supervize (1000 Kč). To je odborná konzultace, která probíhá tak, že si se mnou domluvíte konkrétní individuální termín (1 až 2 hodiny), ukážete mi celý postup KST I+II a já vám zodpovím dotazy a opravím eventuální chyby, které si zapíšete, abyste je již neopakovali a byli si 100% jistí, že metodu provádíte správně a já vám pak dám certifikát. Supervize se lidé často obávají, ale naprosto zbytečně 🙂 Jde opravdu jen o to, abychom si byli jisti (vy i já), že jste učivo pochopili správně. Supervizi doporučuji absolvovat za 1 až 3 měsíce po ukončení kurzu, ale pokud to máte do Prahy daleko, vyjímečně si po dohodě se mnou můžete supervizi udělat už poslední den kurzu KST I+II+PsE. Pokud budete chtít, můžete přijít na supervizi víckrát, dokud si nebudete sami sebou jisti. Pokud nechcete certifikát a víte, že to umíte, nemusíte na ni chodit vůbec.

Nejdříve za 2 – 3 měsíce po absolvování KST I+II (ale klidně až za rok, to záleží na vás) můžete přijít na kurz KST III (2 dny = 1 víkend), kterým celé studium kraniosakrální terapie završíte. Termín KST III si můžete zvolit, pořádám jej několikrát do roka. Kdybyste však na kurz přišli záhy po ukončení KST I+II+PsE, měli byste v hlavě zmatek. Jak u KST II, tak u KST III je spousta hmatů na hlavě, které si musíte zapamatovat, a to v pořadí, v jakém jdou za sebou, takže je lepší si nejprve zažít a zafixovat v praxi KST I+II a pak se teprve jít učit nové věci. Po kurzu KST III zatím nevyžaduji supervizi, certifikát KST III získáte hned po skončení kurzu (za předpokladu, že jste si předem udělali supervizi KST I+II). K vaší praxi kraniosakrálního terapeuta není bezpodmínečně nutné absolvovat KST III – jedná se o rozšířenou verzi ošetření KST, jenž se používá v některých specifických případech, v nichž nestačí umět „jen“ KST I+II. Pokud chcete mít KST kompletní, pak je KST III nezbytným posledním stupněm výuky kraniosakrální terapie. Ošetření KST III je navíc velice zajímavé a málokdo ho poskytuje, protože se skoro nikde nevyučuje. Ještě dodám k supervizi KST I+II: Můžete si ji po dohodě udělat ve volném čase i ve dnech, kdy probíhá váš kurz KST III.

Krátkodobý kurz nebo dlouhodobý výcvik?

Občas se ke mně dostávají dohady typu, zdali je kurz plnohodnotný a kompletní, když trvá jen 6 až 8 dní (8 včetně KST III), zatímco některé jiné školící organizace pořádají roční nebo i dvouleté výcviky KST. Samozřejmě, že moje kurzy jsou plnohodnotné a kompletní. Jaký je tedy rozdíl? Jeden z důvodů je, že organizace pořádající dlouhodobý výcvik NEUVÁDĚJÍ ČISTÝ ČAS VÝUKY, nýbrž jen celkový čas (tedy i dny mezi, kdy kurz neprobíhá), mají pevně daný rozvrh termínů (stupňů) rozprostřený do delšího časového období (pár dní jednou za 2 či 3 měsíce), a proto je kurz roztažený na rok nebo dva. Ale když se vám pak některý z termínů nehodí, máte smůlu. U mě si třeba termín KST III můžete vybrat tak, jak se vám to hodí, třeba za 2, 4 nebo 6 měsíců po KST I+II. Já uvádím čistý čas výuky, a protože u mě jdou první 3 výukové víkendy rychle za sebou v rozmezí týdnů a KST III pak není povinná ani pevně termínově předem daná, opticky vypadá studium KST u mě znatelně kratší. Kdybych například vyhlásila povinné všechny stupně KST plus povinné 2-denní opakování a supervizi a dala vám na vše předem pevné termíny s 3-měsíčními přestávkami mezi jednotlivými pasážemi výuky, byl by to rok studia, ale čistého času 11 dní. Jenže já nabízím jako celek povinně pouze první tři víkendy. „Zbytek“ jen doporučuji a je dobrovolný.

Druhý důvod, díky němuž jsou kurzy jinde delší, je ten, že se tam v několika prvních dnech naučíte vše, a další dny (týdny, měsíce) to už jen stále dokola „trénujete“. Samozřejmě, že když je na takovém kurzu běžně 20 nebo 30 účastníků i více, nestíhá školitel tak rychle všechny kontrolovat narozdíl od mých kurzů, kde je max. 10 účastníků, protože kurzy nedělám z komerčních důvodů. A to „opakování“ řeším jednorázovou hodinovou supervizí, na které jasně vidím, zda jste vše správně pochopili a umíte to nebo ne. Trénovat můžete doma. Supervizí můžete absolvovat kolik chcete, ale mám zkušenost, že 1 supervize každému stačí. Nebo max. 2. Termín supervize si můžete sami zvolit. Kromě toho čas od času pořádám dobrovolný jednodenní opakovací kurz pro ty, kteří učivo pozapomněli a nejsou si jisti.

Třetí důvod proč jsou některé kurzy delší je ten, že některá školící střediska vyučují velmi podrobně anatomii a zkouší z ní. V takové míře se mi to zdá přehnané, nejsme medici. Na mém kurzu KST I se naučíte sice v rychlosti (vše máte ve skriptech, která dostanete, a tak si to můžete osvěžit doma po kurzu), zato celkem podrobně anatomii kraniosakrálního systému, do něhož spadá lebka, páteř, mozkové pleny, mozek, mícha, komorový systém, princip cirkulace mozkomíšního moku a jeho funkce, fascie a jejich funkce (až vám z toho půjde hlava kolem 🙂 , ale díky tomu pochopíte proč metoda funguje). A na kurzu KST II se naučíte vše o lebečních kostech, kůstkách a švech. Také si ukážeme na figuríně, kde leží vnitřní orgány v dutině hrudní a břišní. Někde jinde se to však učí asi ještě podrobněji, což se mi zdá opravdu zbytečné, protože k praxi KST vám to nijak nepomůže. Ba co více, někde vyučují detailně a dlouze historii KST, což považuji už úplně za ztrátu času, vzhledem k tomu, že si to můžete přečíst ve skriptech, učebnicích nebo na internetu. Jenže tam, kde takto natahují výukový čas, zvýší svůj finanční zisk.

Z mých zkušeností (i ze zkušeností dalších lidí) z dlouhodobých kurzů mohu uvést ještě čtrtý důvod, proč některé kurzy jsou delší, a to ten, že někde je čas určený na výuku z velké části vyplněn zbytečnou „omáčkou“ nesouvisející s tématem (to je častý jev), kterou si však zaplatíte.

Hodnotit krátkodobé kurzy KST negativně, bez hlubší znalosti jejich průběhu, je nesmysl. Ve výsledku se na většině tzv. dlouhodobých kurzů (výcviků) nenaučíte o moc víc (někde dokonce méně) praktických dovedností než na většině tzv. krátkodobých kurzů (ať už ty krátkodobé pořádá kdokoli). Toť z mojí osobní zkušenosti.

Program kurzu KST I+II a Práce s Energií

 • První den:  ZÁKLADY Práce s Energií:
 • Teorie + Praxe: Vnímání jemných energií v těle a jeho okolí, diagnostika energetického a čakrového systému, jak se chránit, jak se čistit, jak poznat energetické disharmonie v těle. Také se prakticky naučíme různé způsoby jak se dá s energií pracovat, a to jak s klientem (ve dvojicích), tak sami na sobě (srovnání našich vlastních čaker, očištění a posílení aury). Na závěr je bonus – dobrovolný cca 20 – 30 minutový šamanský rituál „otevírání duše“, kterého se nemusíte účastnit, je to můj dárek všem účastníkům.
 • Druhý den: Biodynamický přístup v KST + rozpouštění zamrzlých Emocí:
 • Teorie + praxe: Řekneme si, v čem spočívá kraniosakrální biodynamika a jak vznikla, vyzkoušíme si biodynamický přístup v ošetření klienta (je to podobné jako pasivní působení léčivou energií). Také si ukážeme, jak lze jednoduše rozpustit zamrzlé emoce v těle (=somatoemocionální uvolnění). Pracujeme ve dvojicích na masážních stolech.
 • Třetí a čtvrtý den:  KST I:
 • Teorie: Historie a využití kraniosakrální terapie, hygiena, způsob, délka a frekvence ošetření KST.
 • Teorie: Indikace, kontraindikace, moje zkušenosti – příklady z praxe.
 • Teorie: Nervová soustava, fascie (závěsný systém, pojivová tkáň).
 • Teorie: Kraniosakrální systém a jeho fungování – lebka, páteř, mozkové pleny, žilní splavy, fascie.
 • Teorie: Struktura a funkce komorového systému mozku, princip cirkulace mozkomíšního moku.
 • Praxe: Kraniosakrální rytmus – jeho navnímání (palpace), diagnostika a způsoby ovlivnění jeho kvalit.
 • Praxe: CV4 (= komprese 4.mozkové komory) – zásadní hmat navozující okamžité uvolnění, uklidnění, snížení horečky, „1.pomoc“.
 • Praxe: Diagnostika a uvolnění křížové kosti – 2 různé způsoby pro různé typy klientů.
 • Praxe: Jemné uvolnění příčných struktur – pánevní dno, bránice, ramenní pletence, jazylka, uvolnění fascií, energetických blokád.
 • Pátý a šestý den:  KST II:
 • Teorie: Lebka a lebeční švy a kosti.
 • Praxe: Diagnostika a uvolnění spodiny lebeční a prvních páteřních obratlů (Atlanto-Occipitální skloubení).
 • Praxe: Diagnostika a uvolnění lebečních švů (kosti: nosní, čelní, temenní, týlní, klínová, spánková, spodní čelist, horní čelist.
 • Praxe: Diagnostika a uvolnění dura mater (tvrdé pleny mozkové).
 • Praxe: Kompletní praktický postup ošetření (bez rozšíření o KST III).
 • Praxe: Kompletní postup ošetření ve spojení s intuitivní prací s energií.
 • Závěr – shrnutí a zhodnocení kurzu, vaše dotazy.

Aktuální kurzy

Všimněte si po rozkliknutí řádky s kurzem, že se některé termíny prolínají. Například kurzy KST I+II mají shodné vždy 4 dny (4 datumy) s kurzy KST I+II a PsE a KSB+E, to je proto, že se jedná v podstatě o stejný kurz – pouze rozšířený o PsE a KSB+E. První dva dny je PsE a KSB+E a až další KST I+II.

11 500 Kč

12. 12. 2020 – Kraniosakrální terapie I+II a Práce s energií (3 víkendy)

Kurz uzavřen.

Adresa:

 • Záloha: 3 500 Kč
 • Cena: 11 500 Kč
 • Lektor: Zdeňka Ocelíková

 

 • Poznámka: Hlásíte-li se na kurz méně než 14 dní před začátkem, klikněte níže na šedé pole „Celou částku“ (záloha se týká pouze kurzů objednaných více než 14 dní před začátkem)

 Časový rozvrh:

 • so   12. 12. 2020 od 10:00 do 18:00   Práce s Energií
 • ne   13. 12. 2020 od   9:00 do 16:00   KSB + zamrzlé emoce
 • so    x. x. 2021 od 10:00 do 18:00   KST I
 • ne    x. x. 2021 od   9:00 do 16:00   KST I
 • so    30. 1. 2021 od 10:00 do 18:00   KST II
 • ne    31. 1. 2021 od   9:00 do 15:00   KST II

11 500 Kč

x. 1. 2021 – Kraniosakrální terapie I+II a Práce s Energií (3 víkendy)

Kurz uzavřen.

Adresa:

 • Záloha: 3 500 Kč
 • Cena: 11 500 Kč
 • Lektor: Zdeňka Ocelíková

 

 • Poznámka: Hlásíte-li se na kurz méně než 14 dní před začátkem, klikněte níže na šedé pole „Celou částku“ (záloha se týká pouze kurzů objednaných více než 14 dní před začátkem)

Časový rozvrh:

 • so    x. x. 2021 od 10:00 do 18:00   Práce s Energií
 • ne    x. x. 2021 od   9:00 do 16:00   KSB + zamrzlé emoce
 • so  23. 1. 2021 od 10:00 do 18:00   KST I
 • ne  24. 1. 2021 od   9:00 do 16:00   KST I
 • so     6. 2. 2021 od 10:00 do 18:00   KST II
 • ne     7. 2. 2021 od   9:00 do 15:00   KST II

11 500 Kč

20. 3. 2021 – Kraniosakrální terapie I+II a Práce s energií (3 víkendy)

Zbývá 0 volných míst. Můžete se přihlásit jako náhradník pro případ, že se někdo odhlásí. V tom případě mi do poznámky napište, zda chcete přijít v květnovém termínu – pokud se pro vás neuvolní místo v březnu. Pak je ale potřeba uhradit zálohu.

Adresa:

 • Záloha: 3 500 Kč
 • Cena: 11 500 Kč
 • Lektor: Zdeňka Ocelíková

 

 • Poznámka: Hlásíte-li se na kurz méně než 14 dní před začátkem, klikněte níže na šedé pole „Celou částku“ (záloha se týká pouze kurzů objednaných více než 14 dní před začátkem)

Časový rozvrh:

 • so  20. 3. 2021 od 10:00 do 18:00   Práce s Energií
 • ne  21. 3. 2021 od   9:00 do 16:00   KSB + zamrzlé emoce
 • so  27. 3. 2021 od 10:00 do 18:00   KST I
 • ne  28. 3. 2021 od   9:00 do 16:00   KST I
 • so   10. 4. 2021 od 10:00 do 18:00   KST II
 • ne   11. 4. 2021 od   9:00 do 15:00   KST II

11 500 Kč

8. 5. 2021 – Kraniosakrální terapie I+II a Práce s energií (3 víkendy)

Zbývá 7 volných míst.

Adresa:

 • Záloha: 3 500 Kč
 • Cena: 11 500 Kč
 • Lektor: Zdeňka Ocelíková

 

 • Poznámka: Hlásíte-li se na kurz méně než 14 dní před začátkem, klikněte níže na šedé pole „Celou částku“ (záloha se týká pouze kurzů objednaných více než 14 dní před začátkem)

Časový rozvrh:

 • so    8. 5. 2021 od 10:00 do 18:00   Práce s Energií
 • ne    9. 5. 2021 od   9:00 do 16:00   KSB + zamrzlé emoce
 • so   22. 5. 2021 od 10:00 do 18:00   KST I
 • ne   23. 5. 2021 od   9:00 do 16:00   KST I
 • so     5. 6. 2021 od 10:00 do 18:00   KST II
 • ne     6. 6. 2021 od   9:00 do 15:00   KST II