Kurz Astrologie hrou

PŘEJÍT zpět do nabídky a termínů všech KURZŮ

aneb „Astro-konstelace“

Proč hrou? Protože si budeme hrát - podobně jako v konstelacích, abychom na vlastní kůži pocítili, jak se chová ta která planeta v tom kterém znamení či domě horoskopu atd. Tím si to lépe zapamatujeme a je to mnohem zábavnější než suchá teorie astrologie učená nazpaměť. Takhle vlastně procítíme své vlohy, klady i zápory tím, že nám je někdo druhý ze skupiny sehraje jako herecký výkon v roli našich planet a aspektů a my se tak uvidíme jako v zrcadle. Tím si zapamatujeme „učivo“ a současně se můžeme i osobnostně posunout. Kromě toho si budeme jednotlivé aspekty horoskopu přirovnávat k určitým archetypům.

Konstruktivní Astrologií a astropsychologií se zabývám více než 20 let. Nevnímám horoskop jako pevně daný a neměnný model našeho osudu, ale jako mapu pro naši orientaci, díky níž můžeme vidět, kde se nacházíme, jak překonat naše slabiny a naučit se využívat naše talenty a silné stránky.

Co se na kurzu naučíte

astro-konstelace Pomocí datumu a času narození a díky astro-konstelacím společně nalézáme řešení a rozklíčujeme zauzlované životní situace a vztahy, jak partnerské, tak rodinné a další aspekty života, například pracovní, u dětí talenty a vhodný způsob výchovy. Každý si pracuje na svém horoskopu a vzájemně toto konzultujeme a probíráme jednotlivé aspekty. Skládáme tak mozaiku sebe sama a vidíme lépe a z nadhledu svůj vlastní potenciál a to, kde se nacházíme a kudy bychom se měli ubírat, ať už v různých vztazích, tak třeba v práci nebo ohledně našich koníčků. Každý student si tak vytvoří svůj vlastní horoskop a jeho výklad.

Součástí kurzu jsou i již výše zmíněné astro-konstelace, kdy se stavíme do role planet v různých znameních a domech horoskopu a utváříme různé konstelace. Tímto osobním prožitkem lépe vstřebáme učivo a navíc je to zábavnější než do sebe soukat planou teorii.

Teorie sem samozřejmě také patří, takže si budeme vyprávět o působení planet ve znameních a domech a o působení v jejich vzájemné interakci. Přitom si budeme pro lepší zapamatování planety připodobňovat k určitým archetypům a příběhům.

V pokročilejší fázi kurzu budeme tvořit i tranzitní horoskop, v němž je vidět současná i budoucí tendence, tedy co nás v následujícím období rámcově čeká a jak to můžeme pozitivně ovlivnit.