Místo, kde vás v Praze přijmu na sezení a kde bývají i kurzy

Kraniosakrální terapie Praha 4

Filosofská 4

Z našich kurzů nejen kraniosakrálních – Praha i jinde 2012 – 2021

Z našich šamanských seminářů

TV Cesty k sobě – červen 2013

Krátké „okénko“ ze šamanského semináře v Zeleném mlýně – 2012

Video celého ošetření KST I+II (natočené na kurzu):

Následující video z kurzu kraniosakrální terapie je přístupné pouze absolventům kurzu pro zopakování probírané látky. Heslo si mohou absolventi vyžádat svým emailem kterým se registrovali na kurz.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Některé hmaty z ošetření KST

Moje dovolená na jachtě – jaro 2016 – týden každodenního několikahodinového plavání s divoce žijícími delfíny uprostřed Rudého moře